facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Byla vyhlášena 4. výzva partnerství Eurostars-3

18. 2. 2023
Byla vyhlášena 4. výzva partnerství Eurostars-3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 4. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

Program Eurostars-3 je největším mezinárodním programem podporující malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti VaVaI. Tento program je hlavní aktivitou Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky pro období 2021–2027, které je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Horizontu Evropa. Jedná se o nástroj financování v rámci Eureka, největší světové sítě pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, která působí ve více než 45 zemích. Koordinátorem programu je sekretariát sítě Eureka, který sídlí v Bruselu.

Již 4. společná výzva byla vyhlášena v pátek 10. února 2023 na webových stránkách Eureka network s uzávěrkou ve čtvrtek 13. dubna 2023 v 14:00 hodin SELČ a s vyhlášením výsledků v srpnu 2023. Čeští zájemci, kteří se chtějí výzvy zúčastnit, mohou své návrhy projektů Eurostars předkládat v on-line aplikaci na sekretariát Eureka.

Výběr společných projektů na mezinárodní úrovni bude realizován sekretariátem Eureka, jemuž budou předloženy závěry ze zasedání Nezávislého hodnotícího panelu (Independent Evaluation Panel), který projekty ohodnotil z odborného hlediska na základě výsledků hodnocení nezávislých expertů. Výsledkem zasedání bude Žebříček způsobilých návrhů projektů Eurostars-3, jehož součástí bude seznam projektů doporučených k podpoře.

Žadatel, který uspěl v mezinárodním hodnocení Eurostars-3, následně požádá MŠMT o poskytnutí institucionální podpory na řešení vlastní části projektu, s nímž v mezinárodním hodnocení uspěl. Po ukončení hodnotícího procesu Eurostars-3 bude za tím účelem na webových stránkách MŠMT zveřejněna Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na řešení projektu 4. výzvy Eurostars-3 (dále jen „Výzva 7Dxx“).

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy