facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ceny Ministerstva zemědělství v oblasti výzkumu a vývoje

12. 3. 2018
Ceny Ministerstva zemědělství v oblasti výzkumu a vývoje

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo dvě aktuální soutěže ve výzkumu a vývoji. První z nich je Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018, druhou je Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018. Návrhy na udělení ceny lze podávat do 23. 3. 2018.

Cílem ceny pro mladé vědecké pracovníky je posílit účast začínajících vědců na výsledcích výzkumu a experimentálního vývoje ve prospěch zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství.

Výherce získá prémii až 90 tisíc korun, ale odměnu získají i ti, kteří se umístí na druhém i třetím místě. Návrhy na ocenění přitom může předkládat ministerstvo nebo příjemci účelové nebo institucionální podpory. Nejlepší účastníci budou vybráni na základě ústní prezentace konané 21. 6. 2018.

Celý statut soutěže s veškerými podrobnostmi je dostupný zde.

Cena za nejlepší výsledek výzkumu a vývoje v roce 2018 má podpořit tvůrčí a excelentní výsledky vědecké práce v oblasti udržitelného zemědělství, lesnictví a dalších přidružených oborů. Ocenění je taktéž spojeno s peněžní odměnou. Výherce získá až 90 tisíc korun. Odměna za druhé místo je 70 tisíc korun a za třetí místo je to 50 tisíc korun.

Podobně i v této soutěži předkládá návrhy na ocenění ministerstvo nebo příjemci účelové nebo institucionální podpory. Statut soutěže s plným zněním podmínek naleznete zde.

Ceny budou předány v rámci mezinárodní akce Země Živitelka 2018 v Českých Budějovicích.

Přihlásku na obě ceny je třeba dodat nejpozději do 23. 3. 2018.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství (1, 2)