facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko bylo mimořádně úspěšné ve výzvách Horizont 2020

24. 7. 2019
Česko bylo mimořádně úspěšné ve výzvách Horizont 2020

V průběhu prvního pololetí 2019 byly postupně vyhlašovány výsledky výzev z roku 2018 v části Horizont 2020 nazvané Šíření excelence a rozšiřování účasti. Česko v těchto výzvách patřilo k nejúspěšnějším zemím.

Nadstandardně úspěšné bylo ve výzvách především Centrum RECETOX Masarykovy univerzity v Brně. Tomu se dokonce podařilo získat podporu pro projekty ve všech třech níže popsaných výzvách, což se dosud žádné jiné výzkumné organizaci v Evropě nepodařilo. Kromě něj ale úspěšné projekty získaly také ČVUT v Praze, VŠCHT Praha, Technická univerzita v Liberci, či Univerzita Karlova.

Výzva TEAMING Phase 2

Tato výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v roce 2014 a 2016 na budování výzkumných institucí. Nejúspěšnější byl v této výzvě Kypr a Polsko se 3 granty, následovány byly Českem a Portugalskem se 2 úspěšnými projekty. Jeden podpořený projekt pak získalo také Bulharsko, Estonsko a Lotyšsko.

Podáno bylo v této výzvě celkem 43 návrhů (z toho 6 z ČR). Podporu z českých projektů získal například projekt RICAIP, který koordinuje institut CIIRC Českého vysokého učení technického v Praze a projekt CETOCOEN Excellence koordinovaný centrem RECETOX MU Brno.

Výzva TWINNING

Tato výzva se zaměřuje na podporu partnerství méně výkonných výzkumných institucí s minimálně dvěma významnými zahraničními partnery. Letos bylo v této výzvě podpořeno na 37 grantů.

Nejúspěšnější z jednotlivých zemí bylo Portugalsko se 7 projekty, následováno Estonskem s 5  a Českem se 4 projekty. Po 3 projektech získalo Polsko a Srbsko, 2 projekty pak Arménie, Lotyšsko, Malta a Tunisko. Jeden projekt získaly také Kypr, Chorvatsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina.

Podáno bylo celkem 456 návrhů (39 z ČR), přičemž podporu získal projekt VŠB-TUO (GeoUS), dále projekt RECETOX MU Brno (URBAN_X). Úspěšný byl také projekt R2P2 z Technické univerzity v Liberci a projekt REPARES z VŠCHT Praha.

Výzva ERA-Chairs

Cílem této výzvy je nábor vynikajícího evropského či mimoevropského vědce na spolupráci na výzkumném projektu v méně výkonných zemích Evropy. V této výzvě bylo uděleno 10 grantů, přičemž Česko, Estonsko a Portugalsko získaly po 2 grantech. Jeden podpořený projekt se pak povedlo získat Bulharsku, Kypru, Polsku a Srbsku. Podáno bylo celkem 105 návrhů (z toho 6 z ČR).

Grant v ČR získalo opět centrum RECETOX MU Brno (projekt R-Exposome Chair) a Lékařská fakulta v Plzni UK (projekt Chaperon).

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Technologické centrum AV ČR, Evropská komise