facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko má dvacet jedna podpořených projektů z výzvy MSCA-IF-2020

11. 2. 2021
Česko má dvacet jedna podpořených projektů z výzvy MSCA-IF-2020

Známe výsledky výzvy 2020 pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Skłodowska-Curie. Celkem byl předložen rekordní počet 11 573 projektů, což je o 1 698 projektů více než ve výzvě 2019, jde tedy o 17% nárůst počtu žádostí. Česko uspělo s 21 žádostmi, celkem jich předložilo 142.

if results 2020 banner

K podpoře bylo navrženo 1 630 projektů, jejichž rozpočet dohromady představuje 328 mil. eur. Celková úspěšnost byla téměř 15 % (podobně jako v předchozím roce). Kromě panelu, do kterého mohly být předloženy projekty s hostitelskou institucí v neakademickém sektoru (Society & Enterprise Panel, SE Panel), bylo třeba dosáhnout skóre 90 % a více.

Ze 142 hodnocených žádostí předložených českými institucemi uspělo 21 projektů – 19 projektů typu European Fellowships a 2 projekty typu Global Fellowships. Ve třech případech se jednalo o reintegrační granty, které podali výzkumníci a výzkumnice vracející se z působení v zahraničí (v tzv. třetí zemi) zpátky do České republiky. Dvojnásobný počet získaných grantů ve srovnání s předchozím rokem (10 grantů) je obrovský úspěch. Úspěšnost českých hostitelských institucí se vyšplhala na 14,79 %, téměř se zdvojnásobila oproti předchozímu roku (8,13 %). Čísla ukazují nejen pozitivní trend většího zájmu o podávání individuálních grantů MSCA (o 19 více než v roce 2019), ale především rostoucí kvalitu předkládaných projektových návrhů.

Nejvíce grantů (5) poputuje na Vysoké učení technické v Brně, o jeden méně pak na Univerzitu Karlovu. Po dvou podpořených projektech má Biologické centrum AV ČR, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v OlomouciUniverzita Pardubice. S jedním projektem pak uspěly Biotechnologický ústav AV ČR, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fyzikální ústav AV ČRMikrobiologický ústav AV ČR. Zjistěte více k výsledkům WF.

Podívejte se také na výsledky MSCA-IF-2020 dle typů grantů. Cut off scores (minimální potřebné skóre pro financování předloženého grantu) najdete zde.

Podpora projektů z OP JAK

Uchazeči o individuální granty MSCA, kteří nebyli navrženi k financování ve výzvách MSCA a zároveň prošli minimálním prahem 70 %, budou moci žádat v dalším programovém období o podporu ze strukturálních fondů. MŠMT předpokládá otevření první výzvy podporující mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v Operačním programu Jan Amos Komenský až na jaře 2022, a to z důvodu zpoždění ve vyhlášení programu Horizont Evropa, na který je národní program navázán. Nicméně o finanční podporu v první výzvě se budou moci ucházet i žadatelé z výzvy MSCA-IF-2020.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

redakčně upraveno