facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ČR získala 5 prestižních ERC Starting Grants

27. 7. 2018
ČR získala 5 prestižních ERC Starting Grants

Evropská výzkumná rada dnes zveřejnila výsledky soutěže o ERC Starting Grants. Česko tento rok uspělo – získalo pět prestižních grantů. Dva granty získala Univerzita Karlova, jeden Masarykova univerzita a dva ústavy Akademie věd ČR - Ústav molekulární genetiky a Biologické centrum.

V grantové soutěži uspělo 403 mladých výzkumných pracovníků a rozdělí si mezi sebe celkově 603 milionů EUR. Individuální grant do výše 1,5 milionu EUR umožní příjemcům si na dobu až 5 let vytvořit vlastní výzkumný tým a věnovat se unikátnímu výzkumu.

Celkově mladí vědci podali 3170 žádostí a míra úspěšnosti se pohybovala na úrovni 13 procent. V přírodních vědách bylo podpořeno 118 návrhů, ve fyzikálních a technických vědách 170 návrhů a v sociálních a humanitních vědách 115 návrhů. Celkově získali ERC Starting Grant výzkumníci ze 44 zemí celého světa. Nejúspěšnější vědci pochází z Německa (73), Itálie (42), Francie (33) a Nizozemska (33). Z ostatních zemí získalo například Rakousko 9, Belgie 16 a Dánsko 17 a Portugalsko 5 grantů. Předseda Evropské výzkumné rady Jean-Pierre Bourguignon k tomu dodal, že „je potěšitelné zlepšení míry úspěšnosti vědců ze zemí střední a východní Evropy – ale počet přihlášek stále zůstává nízký“. Polsko získalo 4 granty, Estonsko, Rumunsko a Slovinsko po jednom. Podrobné informace a statistiky najdete na stránkách Evropské výzkumné rady.

Z českých mladých vědeckých pracovníků v mezinárodní soutěži uspěli hned dva zástupci Univerzity Karlovy – Matyáš Fendrych z Přírodovědecké fakulty a Ondřej Pejcha z Matematicko-fyzikální fakulty (více zde). Grant obdržela také Kateřina Sam z Biologického centra AV ČR a Ondřej Štěpánek z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (o úspěchu vědců z Akademie věd čtěte zde).

Pětici doplňuje Marek Mráz z Masarykovy univerzity, který působí ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC. Marek Mráz a jeho tým se díky tomu budou moci v příštích letech zaměřit na intenzivní výzkum vzniku a léčby chronické lymfocytární leukémie, nejčastějšího typu leukémie u dospělých lidí. Tým bude po dobu pěti let zkoumat podrobnosti mechanismu, jakým onemocnění vzniká. Budou usilovat o využití poznatků o molekulových interakcích k navržení účinnější terapie a chtějí také vyvinout myší model, který poslouží jako nástroj pro testování nových léčiv. „Získané finance využijeme asi z poloviny na hrazení experimentů a materiálu a z poloviny na personální náklady členů týmu,“ sdělil Mráz.

marek mraz JPG

Marek Mráz už jako doktorský student obdržel cenu ministra školství pro výjimečné doktorandy, v roce 2014 cenu Evropské hematologické asociace a v roce 2015 cenu České onkologické společnosti za nejvýznamnější vědeckou publikaci roku. Ačkoliv je Mrázovi teprve 35 let, vede vlastní výzkumnou skupinu a má za sebou pracovní pobyty na americké Mayo Clinic a na University of California v San Diegu.

„Získání třetího ERC grantu pro CEITEC MU a pátého pro celé konsorcium CEITEC je potvrzením, že se zhodnocuje investice, která do Brna přišla. Vybudovali jsme zde z evropských zdrojů jedno z nejlépe vybavených vědeckých center v Evropě. Daří se nám také vytvářet takové pracovní prostředí, které dokáže špičkové vědce udržet,“ dodává Jiří Nantl, ředitel CEITECU Masarykovy univerzity.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: Evropská výzkumná rada, Masarykova univerzita

Autor fotografie: Masarykova univerzita


Přečtěte si také článek o přípravě zájemců o ERC granty na pohovor v Bruselu, nebo rozhovor se členem Vědecké rady ERC Tomášem Jungwirthem.