facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Čtvrt miliardy korun pro klastry na spolupráci s výzkumnou sférou

25. 7. 2019
Čtvrt miliardy korun pro klastry na spolupráci s výzkumnou sférou

Agentura pro podnikání a inovace zahájila příjem žádostí o dotační podporu z Výzvy VI – Klastry programu Spolupráce v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podpora je určena na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

pexels photo 872957

Výzva je dvoukolová, příjem žádostí pro první kolo probíhá v termínu 22. 7. – 6. 9. 2019, pro druhé kolo od 13. 9. do 29. 11. 2019. Ve výzvě je alokováno 250 000 000 korun.

Klastry – inovační sítě mohou žádat o dotační podporu na čtyři typy aktivit: projekty kolektivního výzkumu, sdílenou infrastrukturu, internacionalizaci (navazování spolupráce v rámci evropských výzkumů, zapojení se do přeshraniční spolupráce, koordinovaný přístup na nové trhy) nebo rozvoj klastrové organizace (zlepšení spolupráce, marketing, networking, podpora kvality řízení organizace).

Typický projekt pro aktivitu Kolektivní výzkum je zaměřen na výzkum a vývoj dle daného zaměření klastru, např. plasty, textilie, nanovlákna, nábytek, dřevo a další. V rámci aktivity Sdílené infrastruktury mají žadatelé nárok na vybavení svého výzkumného pracoviště. Projekty Rozvoje a Internacionalizace jsou nejčastěji zaměřeny na pořádání odborných seminářů, vzdělávání managementu klastru, účast na tuzemských i zahraničních veletrzích či zpracování marketingových a internacionalizačních strategií.

„V rámci podpory klastrových organizací bylo v minulých výzvách podpořeno na 130 projektů. Další žadatelé jsou nyní v procesu vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsme velice rádi, že je zájem ze strany příjemců tak velký. Je to důkaz, že národní klastrová politika funguje a dále se rozvíjí. Následujeme tak vyspělé státy EU, kde jsou klastry jednou z hlavních inovačních platforem,“ uvedl Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje inovačního prostředí API.

V programu Spolupráce Klastry byla dosud vyplacena dotační podpora ve výši 230 milionů korun.

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace