facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

2. 12. 2022
Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu Ministerstva dopravy ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 6. 4. 2022.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 198 návrhů projektů, 190 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 36 návrhů, což znamená 18,2% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

  • Technologická agentura (TA ČR) předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k výši alokace pro tuto veřejnou soutěž nebudou financovány.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře. 

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Zde je k dispozici videonávod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR