facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dvě miliardy korun z programu TREND na průmyslový výzkum a vývoj

16. 12. 2022
Dvě miliardy korun z programu TREND na průmyslový výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR zveřejnila vyhodnocení žádostí o podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND, který administruje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a na které bylo vyčleněno celkem 2,3 mld. Kč.

V rámci podprogramu Technologičtí lídři nabídne Technologická agentura ČR podporu 123 firmám, které podaly výzkumné projekty rozvíjející jejich konkurenceschopnost s potenciálem přispět zejména k tvorbě výsledků průmyslového výzkumu pro zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů Průmyslu 4.0 a k zavádění nových inovativních výrobků a služeb na trh. V tomto podprogramu bylo již v rámci dvou předchozích soutěží podpořeno více než 320 projektů s celkovým objemem dotace přes 5,5 mld. Kč.

„Je důležité, že i v této nelehké době mají podniky zájem o aktivity výzkumu a vývoje v průmyslu, které jsou nezbytné pro posílení jejich konkurenceschopnosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: Jsem rád, že podniky a i  s nimi spolupracující výzkumné organizace ve veřejném sektoru jsou ochotny do těchto aktivit investovat finanční i personální zdroje, o čemž svědčí vysoký počet žádostí podávaných do soutěží v programu TREND.“

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko dodává: „Na podporu projektů v oblasti sítí se standardem 5G či vyšším využije vláda prostředky Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy České republiky. Nepochybuji, že tyto projekty přispějí, spolu s celou řadou našich souvisejících aktivit, k tolik potřebnému dalšímu rozvoji digitalizace a využívání moderních technologií.

Výsledky 6. veřejné soutěže (PP1) programu TREND

Do programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášeného dne 27. 4. 2022, bylo podáno 539 návrhů projektů, z nichž postoupilo 508 do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky (TAČR) 123 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 23 %.

TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u těchto návrhů projektů, tyto projekty byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k výši alokace pro tuto veřejnou soutěž financovány nebudou. U následujících návrhů projektů TA ČR uzavření smlouvy nepředpokládá.

Výsledky 7. veřejné soutěže (PP1 „5G“) programu TREND

Veřejná soutěž je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G“. Uchazeči do ní podali 13 návrhů projektů, z nichž všechny postoupily do hodnocení. Následně TA ČR 10 z nich podpořila. U následujících návrhů projektů TAČR uzavření smlouvy nepředpokládá, jelikož nebyly doporučeny k podpoře.

Veřejná soutěž programu TREND v podprogramu „Nováčci“

Aktuálně je do 11. ledna 2023 otevřena již devátá veřejná soutěž Programu TREND a to v podprogramu 2 „Nováčci“. Do této soutěže mohou zájemci podávat návrhy svých projektů, které jim pomohou nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Uchazeči tedy mohou být pouze podniky, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb tohoto typu od jiných výzkumných organizací. 

 

Autorka: Vědavýzkum.cz (MK)

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Technologická agentura ČR (1, 2)