facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropské konsorcium INNOWWIDE vyhlašuje soutěž o granty pro startupy, malé a střední podniky

7. 3. 2020
Evropské konsorcium INNOWWIDE vyhlašuje soutěž o granty pro startupy, malé a střední podniky

Do 31. března 2020 běží výzva k podávání tzv. Viability Assessment Projects, která financuje až 70 % uznatelných nákladů projektů, jejichž minimální rozpočet je 86 000 EUR. Cílem projektů může být uvedení nových inovativních produktů na nové trhy nebo ověření technických, komerčních, právních nebo socio-ekonomických parametrů inovativních nápadů pro tržní uplatnění. Podmínkou přihlášky je spolupráce s mimoevropským strategickým partnerem.

Pokud jste inovativním malým nebo středním podnikem či startupem, se zájmem o rozvoj kombinace nového produktu a nového trhu, je tato výzva právě pro Vás. Innowide definuje tzv. VAP projekt jako ucelený a vyvážený celek předběžných technických, tržních, právních a socio-ekonomických hodnocení, jejichž cílem je dokumentovat udržitelnost či potenciál inovativního řešení v mezinárodním prostředí nebo v objevujících se hodnotových řetězcích.

Innowwide zdůrazňuje charakter výzvy jako prvotní podpory spolupráce. Realizace se tak předpokládá ještě před začátkem práce na samotném společném produktu. VAP projekt je tak vhodným předstupňem případných přihlášek komplexních návrhů např. do programu DELTA Technologické agentury ČR.

Cílem výzvy je podpořit spolupráci (smluvní) evropských subjektů s mimoevropskými partnery ze zemí tří kategorií. Jednak jde o rozvojové ekonomiky, dále o rostoucí velké hráče (Rusko, Čína, Brazílie, Indie, Mexiko) a rozvinuté země. Celková alokace 4.2 mil. EUR bude rovnoměrně rozdělena mezi tyto 3 skupiny zemí.

Hodnocení návrhů je dvoustupňové, založené na expertním posouzení. V prvním kole je zpracován posudek, přičemž nejlépe hodnocené návrhy postupují do panelové revize, kde dvoučlenné hodnotitelské týmy určí konečné pořadí návrhů. Jasno by mělo být v červnu 2020.

Přihlášky je možno podávat do 31. března 2020 na tomto portálu

Více informací k výzvě a jejím podmínkám lze získat na webu konsorcia Innowide

Konosrcium Innowwide, celým názvem Viability assessment of collaborative and INNOvative business solutions in WorldWIDE markets, vzešlo z vývzy GOVERNANCE-08-2018: Partnering for viability assessments of innovative solutions for markets outside Europe v programu EU Horizont 2020. Tvoří jej 11 partnerů z 8 evropských zemí, z nichž 6 jsou poskytovatelé veřejné podpory. Členem je i European Business and Innovation Center Network, panevropská síť poskytovatelů akceleračních služeb.

 

Autor: Luděk Moravec

Zdroj: Velvyslanectví ČR ve Washingtonu