facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nejvíce bilaterálních projektů GA ČR podpoří v oblasti věd o neživé přírodě, v sociálně-humanitních naopak nejméně

3. 12. 2020
Nejvíce bilaterálních projektů GA ČR podpoří v oblasti věd o neživé přírodě, v sociálně-humanitních naopak nejméně

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ukončila hodnocení bilaterálních mezinárodních projektů a mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency, ve kterých je GA ČR hodnoticí agenturou. Finální rozhodnutí o financování zúčastněnými agenturami bude oznámeno v příštích týdnech a měsících. Nejvíce podpořených projektů ze strany GA ČR mají ústavy Akademie věd ČR a Univerzita Karlova. Oborově se nejvíce dařilo vědám o neživé přírodě.

Lead Agency projekty

Rok 2020 byl v Grantové agentuře České republiky rokem obrovského rozvoje na poli projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA), u kterých na rozdíl od bilaterálních mezinárodních projektů vždy doporučuje projekty k financování pouze jedna organizace a druhá její hodnocení akceptuje. Tento přístup výrazně snižuje administrativní náročnost celého procesu.

Během letošního roku byla poprvé vyhlášená výzva se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF), jejíž výsledky byly oznámeny na konci září. Důležitou součástí mezinárodních LA projektů byla také výzva nové středoevropské iniciativy CEUS, ve které se ke spolupráci připojily tři agentury – rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), slovinská Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) a polská Narodowe Centrum Nauki (NCN). V této nové výzvě bylo poprvé umožněno podávat i trilaterální návrhy projektů. Poslední novinkou bylo také to, že se naše agentura poprvé stala Lead Agency, tedy agenturou, která podané návrhy projektů hodnotí po odborné stránce a navrhuje projekty k financování.

Na konci listopadu bylo o projektech, které v roli Lead Agency hodnotila GA ČR, rozhodnuto předsednictvem GA ČR, jenž navrhuje k financování nové LA projekty za téměř 212 milionů Kč. Nyní je na řadě potvrzení navržených výsledků partnerskými agenturami. Finální výsledky budou tedy navrhovatelům oznámeny ve chvíli, kdy zahraniční agentury potvrdí rozhodnutí GA ČR. V rámci LA projektů již byly během podzimu schváleny projekty za více než 64 milionů Kč (ve spolupráci s agenturou SNSF a FWF).

V hodnoticím procesu se nacházejí nadále projekty, ve kterých jsou v roli Lead Agency zahraniční agentury FWF a NCN. První výsledky výzvy s rakouskou FWF, která má průběžné hodnocení během celého roku, již GA ČR oznámila. Další se očekávají v březnu příštího roku. Výzva se slovinskou ARRS bude vyhlášena na začátku prosince letošního roku. Z těchto později vyhlášených výzev vzejdou projekty, které budou mít počátek řešení ve 2. polovině roku 2021 nebo na počátku roku 2022.

Bilaterální mezinárodní projekty 

GA ČR i nadále podporuje mezinárodní – bilaterální projekty řešené společně s vědeckými týmy z Tchaj-Wanu (ve spolupráci s Ministry of Science and Technology – MOST), Jižní Koreje (ve spolupráci s National Research Foundation of Korea – NRF), Německa (ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), brazilského São Paula (ve spolupráci s São Paulo Research Foundation – FAPESP) a Ruska (ve spolupráci s Russian Foundation for Basic Research – RFBR). Návrhy projektů podané do těchto soutěží jsou hodnoceny zároveň GA ČR a zahraničním partnerem a financovány jsou v případě, že je obě instituce doporučí k financování.

Počet obdržených návrhů projektů v rámci mezinárodních bilaterálních projektů se za poslední 3 roky více než ztrojnásobil, čemuž odpovídá i množství prostředků, kterými GA ČR tyto projekty financuje.

Predikovaný rozpočet na bilaterální projekty - 2021 (v %)

 

Predikovaný rozpočet na bilaterální projekty

Grantová agentura k financování v roce 2021 doporučila celkem 57 bilaterálních projektů. Projekty lze podávat do pěti kategorií – vědy o neživé přírodě, technické vědy, lékařské a biologické vědy, zemědělské a bilogicko-enviromentální vědy a společenské a humanitní vědy. Nejvyšší počet projektů podpořených ze strany GA ČR patří do skupiny věd o neživé přírodě (22), naopak nejméně projektů podpořených českou stranou je ve skupině společenských a humanitních věd (4).

Nejvíce kladně hodnocených projektů ze strany GA ČR mají ústavy Akademie věd ČR, konkrétně 23. Jedná se například o čtyři projekty Fyzikálního ústavu, o jeden projekt méně má Mikrobiologický ústav. Po dvou projektech pak mají Ústav teoretické a aplikované mechaniky a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského.

Z vysokých škol GA ČR hodnotila kladně nejvíce mezinárodních bilaterálních projektů na Univerzitě Karlově (18). Masarykova univerzita ze strany GA ČR získala kladné hodnocení pro čtyři projekty, tři projekty získala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Po dvou projektech GA ČR hodnotila kladně na Vysokém učení technickém v Brně, Českém vysokém učení technickém v Praze, na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích nebo na České zemědělské univerzitě v Praze. Kompletní seznam všech podpořených projektů je k nahlédnutí zde.

Financování těchto projektů je podmíněno jejich doporučením k financování také ze strany partnerské organizace, které ještě neproběhlo. Finální rozhodnutí o financování bude učiněno v následujících týdnech a měsících po obdržení výsledků od partnerských institucí.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: GA ČR