facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP PIK: Navýšení alokací výzev Technologie III, ICT a sdílené služby I

11. 8. 2016
OP PIK: Navýšení alokací výzev Technologie III, ICT a sdílené služby I

S ohledem na výrazný převis kvalitních projektů rozhodl řídící orgán OP PIK o navýšení alokace výzev Technologie III a ICT a sdílené služby I.

Rozhodnutí:

  • plánovaná alokace výzvy Technologie III, oznámená dne 15. 12. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 3,0 mld. Kč, s ohledem na téměř čtyřnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu;
  • plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I, oznámená dne 29. 5. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu.

Výše uvedené nové limity (3,0 mld. Kč pro Technologie III a 2,25 mld. Kč pro ICT a sdílené služby I) se automaticky zvýší v případě, jestliže v pořadí projektů seřazených podle bodového hodnocení budou za posledním projektem, na který bude dostačovat navýšená alokace, následovat další projekty se stejným počtem bodů tak, aby i tyto projekty byly při zachování rovného přístupu k projektům totožné kvality plně podpořeny.

Přehled podpořených projektů včetně celkové sestavy projektů, které kladně prošly hodnocením, bude za všechny výzvy, s uvedením bodového hodnocení, transparentně vyvěšen na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jako poskytovatele dané dotace bezprostředně po celkovém ukončení hodnocení projektů v daných výzvách a ověření dosažených výsledků Výběrovou komisí.

zdroj: MPO