facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřeno přihlašování na odbornou stáž zaměřenou na VaVaI

23. 1. 2023
Otevřeno přihlašování na odbornou stáž zaměřenou na VaVaI

Kancelář CZELO otevírá výzvu k  přihlašovaní se na krátkodobé pracovní stáže v  Bruselu. Nabízené stáže jsou určeny primárně pro projektové manažery či jiné zaměstnance univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem dozvědět se více o Evropském výzkumném prostoru a mají zájem o zapojení jejich instituce do programu Horizont Evropa či jiných komunitárních programů.

Cílem stáže je poskytnout účastníkům možnost lépe pochopit evropské a unijní instituce, představit fungování projektových kanceláří na belgických univerzitách a napomoct českým institucím najít vhodné zahraniční partnery pro své budoucí výzkumné projekty.

Týdenní stáž bude sestávat z řady tematických schůzek s pracovníky unijních institucí, zastoupení univerzit a výzkumných institucí sídlících v Bruselu, experty Stálého zastoupení ČR při EU, zástupci belgických univerzit a dalších. Po celou dobu stáže budou účastníci doprovázeni pracovníky kanceláře CZELO.

Aktuálně je otevřená registrace na termín 22. –⁠ 26. května 2023. Přihlašování na stáž je možné do 19. března 2023. Uchazeči budou posuzováni především na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. Celkově je k  dispozici 5 míst, přičemž v  ideálním případě by mělo být každé z  míst pokryto jinou institucí. Uchazečům budou výsledky výběrového řízení sděleny nejpozději do 31. března.

Účast na pracovní stáži je bezplatná, cestovní výdaje a náklady na ubytování musí být hrazeny vysílající institucí/účastníkem. Náklady na pracovní stáž není možno financovat z  programu Erasmus+.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce