facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podmínky 3. VS programu ÉTA nesplnilo 40 návrhů projektů

5. 12. 2019
Podmínky 3. VS programu ÉTA nesplnilo 40 návrhů projektů

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Podmínky splnilo 486 z celkového počtu 526 návrhů projektů.

Do soutěže bylo podáno 526 návrhů projektů se souhrnným rozsahem požadované veřejné podpory ze státního rozpočtu ve výši 2,88 mld. Kč. Celková výše nákladů spolu s vlastními zdroji dosahuje 3,7 mld. Kč. Pro projekty podpořené v 3. veřejné soutěži programu ÉTA se předpokládá rozdělit 580 mil. Kč. Průměrné celkové náklady na projekt dosahují 7 mil. Kč a průměrná požadovaná podpora ze státního rozpočtu pak 5,5 mil. Kč.

Největší část projektů, které splnily formální náležitosti, podaly veřejné vysoké školy, mezi nimi dominují Univerzita Karlova s 42 projekty, Masarykova univerzita s 33 projekty, České vysoké učení technické v Praze (23), Univerzita Palackého v Olomouci (22), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (20) nebo Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (17).

Další velkou skupinu žadatelů tvoří soukromé společnosti – hlavním uchazečem u 52 projektů jsou společnosti s ručením omezeným a v 16 případech také akciové společnosti.

Ústavy Akademie věd ČR jsou hlavními uchazeči u 28 a další veřejné výzkumné instituce u 15 projektů. Z ostatních subjektů jsou hlavními uchazeči projektů například obecně prospěšné společnosti (13 projektů), zapsané spolky (11) nebo zapsané ústavy (9).

Najdeme zde ale i některé neobvyklé příklady – o projekty aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách či umění se uchází také dva nadační fondy, dvě muzea, jedna mateřská a základní škola, jedno město a jedna zoologická zahrada.

 

Návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže

Návrhy projektů nepřijatých do veřejné soutěže

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TA ČR