facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Poslední příležitost ucházet se o ceny MSCA Awards 2020

19. 2. 2020
Poslední příležitost ucházet se o ceny MSCA Awards 2020

Při příležitosti konání Předsednické konference k programu MSCA v chorvatském Záhřebu ve dnech 27. a 28. dubna 2020 budou vyhlášeny ceny pro výzkumníky MSCA Awards. Uzávěrka přihlášek je 1. března 2020.

banner

Do soutěže se mohou zapojit výzkumníci, kteří získali grant MSCA v rámci programu Horizont 2020, a to jak v případě běžících, tak i ukončených projektů. Podmínkou účasti v soutěži je odevzdání videa, které prezentuje výzkumníkův projekt.

Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:

I: Impact of MSCA on fellows’ career development

Kategorie je určena výzkumníkům v rané fázi kariéry, včetně postdoků jakékoliv národnosti. Uchazeč musí prokázat jak účast v akci MSCA pozitivně ovlivnila jeho kariéru a dopomohla mu získat nové zanlosti, dovednosti, mezinárodní kontakty a profesní příležitosti v akademickém nebo neakademickém sektoru.

II: Impact of intersectoral and interdisciplinary mobility and transfer of knowledge

Uchazeč musí prokázat, jakým způsobem projekt přispěl k lepší výměně znalostí mezi akademickým a neakademickým sektorem a současně jak mezisektorová a interdisciplinární spolupráce pomáhá k řešení společenských výzev a dalšímu rozvoji Evropského výzkumného prostoru.

III: Reintegration impact of MSCA researchers to their home countries

Kategorie je určena evropským výzkumníkům vracejím se ze zahraniční do svých domovských zemí po doktorském programu v rámci MSCA. Uchazeči by měli prokázat, jak jejich projekty přispěly ke sdílení excelence a zkušeností v rámcí Evropského výzkumného prostoru.

Laureáty bude vybírat komise složená ze zástupců Evropské komise, chorvatského Ministerstva pro vědu a vzdělávání, Agentury pro mobilitu a zástupců neakademického sektoru. Finalisté budou své projekty prezentovat na dubnové konferenci v Záhřebu.

Uzávěrka podávání přihlášek je 1. března 2020, 17:00:00 (bruselského času). Více informací najdou zájemci zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MSCA 2020