facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prodloužení programu na podporu výzkumu ERC CZ

20. 1. 2023
Prodloužení programu na podporu výzkumu ERC CZ

Vláda schválila prodloužení programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ERC CZ do roku 2032. Kabinet zároveň rozhodl o navýšení rozpočtu na tento program o 900 milionů korun, což bude vycházet na 150 milionů korun na každý rok v letech 2027 až 2032.

Program ERC CZ podporuje excelentní výzkum v České republice a je i částečnou ochranou českých výzkumných pracovišť před takzvaným únikem mozků do zahraničí.

Program ERC CZ představuje ojedinělý způsob účelové finanční podpory formou programu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) za účelem zvýšení kvality výzkumu a zlepšení zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce, dále k zajištění kvalitních lidských zdrojů a zajištění zázemí pro tvorbu kvalitních, světově uznávaných výsledků VaVaI v oborech odpovídajících evropským výzkumným trendům.

„Hlavním cílem programu je cíleně a efektivně podpořit projekty hraničního výzkumu špičkových českých výzkumných pracovníků na území České republiky, kteří požádali o grant Evropské výzkumné rady, uspěli v obou kolech hodnocení prováděném mezinárodními odbornými panely ERC, ale jejich projekty nemohly být realizovány z důvodu nedostatku evropských finančních prostředků. Program ERC CZ poskytuje takto kvalitním výzkumným projektům příležitost získat podporu k realizaci alespoň na národní úrovni. V rámci programu ERC CZ bylo dosud řešeno 30 projektů,“ ocenila prodloužení a navýšení prostředků na tento projekt vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová.

MŠMT prodloužením programu reaguje na nový rámcový program Horizont Evropa, v rámci kterého jsou vyhlašovány další výzvy ERC, a v tuto chvíli tak zajistí kontinuitu v podpoře kvalitních projektů až do roku 2032.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Program ERC (The European Research Council) CZ byl schválen v roce 2010 a je realizován od roku 2012. Cílem programu je podpora excelentního výzkumu na území ČR, která se realizuje formou finanční podpory konkrétních výzkumných projektů, jež byly v rámci mezinárodního „peer review“ hodnocení panely Evropské výzkumné rady ve druhém kole hodnoceny v kategorii A nebo B, ale pro nedostatek finančních prostředků jim nebyla poskytnuta podpora z evropských zdrojů. Program tak naplňuje jeden z cílů Národní politiky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR 2021+.

Z provedeného průběžného hodnocení programu vyplývá, že při řešení projektů je dosahována vysoká kvalita vědeckých výsledků a že výsledky jsou světově konkurenceschopné. Dále program přispívá k rozvoji a výchově nových lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a ke zvýšení počtu projektů předkládaných vědci z ČR do výzev Evropské výzkumné rady. Program tak plní svůj základní cíl.

Program ERC CZ byl schválen pouze do konce roku 2026. Vzhledem k tomu, že doba řešení projektů je zpravidla pět let, nelze už v současné době vyhlašovat v programu ERC CZ další veřejné soutěže. Plán 9. rámcového programu Horizont Evropa pro období 2021–2027 předpokládá vyhlašování výzev Evropské výzkumné rady do roku 2027 a řešení projektů do roku 2032. Proto ministerstvo jako poskytovatel účelové podpory v programu ERC CZ navrhlo jeho prodloužení do roku 2032.