facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA: Vyhlášení 3. veřejné soutěže - dílčí cíl 1

30. 3. 2023
Program SIGMA: Vyhlášení 3. veřejné soutěže - dílčí cíl 1

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 29. března 2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+.

Program SIGMA – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVal+ (SIGMA – DC1) je zaměřen na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce.

Technologická agentura ČR (TA ČR) uchazeče upozorňuje, že návrh projektu musí být vyplněn v anglickém jazyce, stejně jako jeho povinné přílohy Project proposal (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a video, které bude charakterizovat návrh projektu. Funkční odkaz na video přiložte k návrhu projektu do ISTA.

TA ČR také doporučuje, aby si uchazeč po přihlášení přepnul ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. března 2023 v 9:00 a končí dnem 17. května 2023 ve zde uvedených hodinách.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých webových stránkách informační prezentaci, ve které shrne podmínky veřejné soutěže. Prezentace bude zveřejněna 12. dubna 2023. Své dotazy můžete pokládat prostřednictvím HELPDESK. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

Dokumenty spojené s 3. veřejnou soutěží naleznete zde

 

Zdroj: Technologická agentura ČR