facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže dílčího cíle 2

2. 11. 2023
Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže dílčího cíle 2

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu vyhlášené dne 8. února 2023.

Uchazeči podali do veřejné soutěže 562 návrhů projektů, z nichž postoupilo 536 návrhů projektů do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky (TA ČR) 57 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 10,14 %.

Nejúspěšnějším žadatelem v roli hlavního uchazeče je Vysoké učení technické v Brně, které uspělo s 6 projekty.

Pět projektů TA ČR podpoří na Českém vysokém učení technickém v PrazeVysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Shodně se třemi projekty  uspěly Technická univerzita Liberec, Ostravská univerzitaVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i. Také Akademie věd ČR uspěla ve třech případech.

Dva projekty podpořené TA ČR budou řešit ve společnosti EPS biotechnology, s.r.o., dále na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Západočeské univerzitě v Plzni, Univerzitě Palackého v Olomouci, Mendelově univerzitě, Vysoké škole báňské - Technická univerzita Ostrava, České zemědělské univerzitě v Praze a Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Kompletní seznam institucí a podaných projektů naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR