facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program THÉTA 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

16. 9. 2023
Program THÉTA 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. září 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. Veřejná soutěž je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ve třech podprogramech:

  • Podprogram 1 - Výzkum ve veřejném zájmu (PP1) - je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.
  • Podprogram 2 - Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2) - je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.
  • Podprogram 3 - Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3) - je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Soutěžní lhůta začala běžet dnem 14. září 2023 a končí dnem 27. října 2023 v hodinách uvedených zde

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

K této veřejné soutěži nebude Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých stránkách informační prezentaci, ve které shrneme podmínky veřejné soutěže.

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete zde

 

Zdroj: Technologická agentura ČR