facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program Théta: Výsledky 5. veřejné soutěže

31. 1. 2023
Program Théta: Výsledky 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 1. června 2022.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 124 návrhů projektů, 122 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 66 návrhů projektů, což znamená 53,2 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Tento program podporuje projekty v oblasti energetiky se zaměřením na:

  • Podporu projektů ve veřejném zájmu,
  • novou technologii a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
  • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Hodnotící posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Zde je k dispozici videonávod popisující, jak se dostat k hodnotícím posudkům. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Technologická agentura ČR