facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Aktualizace výsledků 3. veřejné soutěže a navýšení alokace

6. 3. 2021
Program TREND: Aktualizace výsledků 3. veřejné soutěže a navýšení alokace

Financování programu TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři" Technologické agentury ČR se podařilo navýšit o 390 milionů korun. Díky tomu mohou být financovány všechny projekty, které byly  umístěny na seznamu kvalitních projektů doporučených k podpoře.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 21. prosince 2020 výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.

Spolu s informací o podpoře 45 návrhů projektů, které plně vyčerpaly plánovanou alokaci ve výši 1 mld. Kč, TA ČR zveřejnila informaci o tom, že na základě vysokého zájmu o tuto soutěž probíhají intenzivní jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zajištění prostředků pro navýšení alokace a možné podpory dalších kvalitních projektů.

Technologická agentura České republiky informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ze svých zdrojů zajistilo pro 1. rok řešení dodatečných 390 mil. Kč na financování Programu TREND a v rámci novely zákona o státním rozpočtu o tyto prostředky navýšilo rozpočtovou kapitolu TA ČR. Další prostředky na Program TREND plánuje Česká republika získat v rámci Národního plánu obnovy z evropského finančního nástroje RRF pro obnovu a zvýšení odolnosti evropské ekonomiky. Výsledná alokace 3. veřejné soutěže Programu TREND je po navýšení a zajištění dodatečných zdrojů 3 mld. Kč.

Navýšení rozpočtu tak umožňuje podpořit všech 118 projektů, které byly po vyhlášení výsledků dne 21. prosince 2020 umístěny na seznamu kvalitních projektů doporučených k podpoře, se kterými může být dodatečně uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s ohledem na další možnosti státního rozpočtu a navýšení alokace. S ohledem na navýšení alokace je tedy ve 3. veřejné soutěži TREND podpořeno celkem 163 projektů.

Příjemci a řešitelé projektů budou informováni prostřednictvím informačního e-mailu. Rovněž budou postupně během příštích dnů zaslána Rozhodnutí o poskytnutí podpory a v rámci informačního systému ISTA bude zpřístupněno generování smluv.

Výsledky 3. VS po aktualizaci dne 26. února 2021:

  • Seznam kvalitních projektů doporučených k podpoře, se kterými bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory (163 projektů).
  • Seznam kvalitních projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale s kterými s ohledem na jejich výsledné pořadí i přes navýšení alokace nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory (201 projektů).
  • Seznam projektů, které nebyly doporučeny k podpoře a se kterými nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory (69 projektů).

 

Zdroj: TA ČR

logo TACR zakl inv

redakčně upraveno