facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Vyhlášení 11. veřejné soutěže, podprogram 2

7. 10. 2023
Program TREND: Vyhlášení 11. veřejné soutěže, podprogram 2

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 4. října 2023 jedenáctou veřejnou soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 “Nováčci”. Soutěžní lhůta končí 22. listopadu 2023.

Předmětem jedenácté veřejné soutěže programu TREND, podprogram 2 “Nováčci” (dále jen “PP2”) je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v zadávací dokumentaci a v tomto článku).

Soutěžní lhůta začíná dnem 5. října 2023 v 9:00 hodin a končí dnem 22. listopadu 2023.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

Pro uchazeče 11. veřejné soutěže programu TREND, PP2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 11. října 2023 od 10:00 hodin.

Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

Dokumenty ke stažení a více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR