facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Vyhlášení 9. veřejné soutěže, podprogram 2

25. 11. 2022
Program TREND: Vyhlášení 9. veřejné soutěže, podprogram 2

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 23. listopadu 2022 devátou veřejnou soutěž v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogramu 2, který je zaměřen na nastartování výzkumných a vývojových aktivit v podnicích.

Veřejná soutěž programu TREND, podprogram 2 je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Soutěžní lhůta začíná dnem 24. listopadu 2022 v 9:00 a končí dnem 11. ledna 2023 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky:
    • potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které zasílá hlavní uchazeč, 
    • doklady k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.

Pro uchazeče 9. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 2 – „Nováčci“ bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 30. listopadu 2022 od 13:00 hod. V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář zde. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: TA ČR