facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Vyhlášení výsledků 8. veřejné soutěže

28. 5. 2023
Program TREND: Vyhlášení výsledků 8. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky osmé veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. října 2022. Uchazeči podali do veřejné soutěže 28 návrhů projektů, z nichž 23 postoupilo do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky 14 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 50 %.

Ze zveřejněných výsledků vyplývá, že této výzvě je z vysokých škol nejúspěšnější Vysoké učení technické v Brně s pěti podpořenými projekty, následované Českým vysokým učením tehnickým se čtyřmi podpořenými projekty. S jedním projektem uspěly Ostravská univerzita, VŠB – Technická univerzita Ostrava a Univerzita Palackého v Olomouci. 

Veřejná soutěž je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice „Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Výsledky 8. veřejné soutěže programu TREND jsou dostupné zde.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Více informací naleznete zde. 

 

Zdroj: Technologická agentura ČR