facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program ZÉTA: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

5. 5. 2020
Program ZÉTA: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jehož cílem je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů vysokoškolských programů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let včetně.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 386 návrhů projektů, 357 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 63 návrhů projektů, což znamená 17, 65 % míru úspěšnosti.

Nejúspěšnějším žadatelem v roli hlavního uchazeče bylo České vysoké učení technické v Praze, které uspělo s třinácti projekty. Dařilo se také brněnským vysokým školám – sedm projektů bude řešit Vysoké učení technické v Brně, pět Mendelova univerzita v Brně a čtyři Masarykova univerzita. Se čtyřmi projekty uspěla i Západočeská univerzita v Plzni, pět jich budou řešit ústavy akademie věd a v devíti případech jsou hlavními řešiteli úspěšných projektů soukromé společnosti.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře,
    ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během několika dní.

Více informací naleznete zde.

 

Kvůli změnám v harmonogramu veřejných soutěží TA ČR v souvislosti s koronavirem nebude v roce 2020 soutěž v programu ZÉTA na podporu mladé generace výzkumníků vyhlášena.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TA ČR