facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Projekty podpořené v programu FET prokazují svou výjimečnost

10. 2. 2018
Projekty podpořené v programu FET prokazují svou výjimečnost

Každý třetí projekt získal vědecké ocenění, každý čtvrtý vyprodukoval alespoň jeden patent. Výsledky prestižního grantového programu Future and Emerging Technologies (FET), který se zaměřuje na základní výzkum s průlomovým potenciálem a významnými technologickými a společenskými dopady, dokazují špičkovou úroveň podpořených projektů.

Program FET, který je v rámci Horizontu 2020 jeden z nejprestižnějších, byl podroben analýze ve výzkumném projektu FET Traces, jehož výstupem je publikace Visionary and collaborative research in Europe: Pathways to impact of use-inspired basic research. V ní výzkumníci dokazují, že projekty podpořené programem FET v letech 2007-2014 mají významný vliv na produkci znalostí, ekonomiku, lidi i společnost. O to víc může Českou republiku těšit fakt, že se čeští vědci dokáží v takových programech prosadit – čtěte zdezde.

Publikace zkoumá projekty nejen bibliometricky, ale i prostřednictvím online průzkumu a případových studií. Závěry hovoří o výrazném vlivu v několika oblastech. Dle analýzy lze již nyní pozorovat výrazný dopad projektů v oblasti produkce znalostí. To dokazuje například míra projektů, v nichž se pracovalo s radikálně novými myšlenkami (takové, které dosud nebyly obsahem žádné vědecké práce) - ta dosahuje 83 %. Známkou kvality vyprodukovaných publikací, kterých bylo více než 4 000, je jejich časté zařazování do nejlépe hodnocených časopisů, jako jsou Science nebo Nature.

V oblasti vlivu na lidi byla například zjištěna v 68 % případů vysoká úroveň interdisciplinarity. V ekonomické oblasti zjistili autoři vysokou úroveň spolupráce s průmyslem, kde na 40 % projektů spolupracoval alespoň jeden partner z tohoto sektoru. Čtvrtina z analyzovaného vzorku (zhruba 220 projektů) získala alespoň jeden patent. Přestože okamžitý vliv na společnost nebyl od projektů očekáván, 17 % výzkumníků v podporovaných projektech sdělilo analytikům, že jejich výzkum měl přímé sociální dopady.

Mezi problémy je uváděna vysoká míra neúspěšnosti žádostí v programu FET, která může odrazovat i excelentní vědce. Publikace také naznačuje, že by si program zasloužil větší finanční podporu. Celkově vyznívá hodnocení projektů, ze kterých téměř třetina získala nějaké vědecké ocenění, velmi pozitivně.

Celá publikace je k dispozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: FET traces