facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Tři podniky z Česka uspěly ve výzvě EIC

3. 1. 2019
Tři podniky z Česka uspěly ve výzvě EIC

Evropská rada pro inovace (EIC) zveřejnila na konci roku 2018 výsledky výzev v rámci nástroje pro malé a střední podniky (SME Instrument) a nástroje Fast Track to Innovation. Celkem 283 projektů podpoří částkou přesahující 173 milionů eur. Mezi úspěšnými žadateli jsou také tři podniky z České republiky.

Tři podniky z Česka uspěly v rámci výzvy SME Instrument Phase 1 v poslední uzávěrce roku 2018. Jedná se o firmy VUCHZ a.s., iolevel s.r.o.Yakna s.r.o. Díky podpoře budou moci zpracovat studii proveditelnosti, která ukáže strategii, jak uvést na trh jejich inovativní řešení. Celkem bylo ve výzvě podpořeno 200 projektů, z nichž každý obdrží 50 tisíc eur. Nejvíce projektů získaly firmy ze Španělska (32), Švýcarska, Izraele (po 21) a Itálie (20). Další zájemci mohou využít ještě dvě uzávěrky, které se v rámci této výzvy chystají, a to 13. února a 7. května.

Ve výzvě SME Instrument Phase 2, která je určena přímo k financování inovačních aktivit, bylo podpořeno 68 projektů částkami od 0,5 do 2,5 milionu eur. Mezi nejúspěšnější žadatele opět patřily firmy ze Španělska a Izraele.

V rámci nástroje Fast Track to Innovation, který slouží k zavádění skokových inovací, bylo podpořeno 15 projektů, každý částkou přibližně 2 miliony eur.

Podrobnosti o jednotlivých nástrojích Evropské rady pro inovace si můžete přečíst v nedávno vydané publikaci od Technologického centra AV ČR.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Evropská komise