facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO

16. 5. 2018
Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO

Grantová agentura České republiky dne 15. 5. 2018 vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu. Přihlášky je možné podávat do 28. 6. 2018.

Cílem veřejné soutěže v programu EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů. 

Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.

Veřejná soutěž je vyhlášena v základním výzkumu následujících oborech: matematika a fyzika, chemie, lékařské vědy, biologie a zemědělské vědy, společenské vědy, humanitní vědy, technické vědy, informatika.

Předpokládaná doba trvání (řešení) grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO je pět let, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2019.

Soutěžní lhůta začíná 15. 5. 2018 a končí dnem 28. 6. 2018.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů naleznete zde.

 

Zdroj: GA ČR


O programu EXPRO hovořila také v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz předsedkyně Grantové agentury ČR Alice Valkárová.