facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 6. veřejné soutěže programu DELTA

19. 9. 2018
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 6. veřejné soutěže programu DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 6. 6. 2018.

Program DELTA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu ve spolupráci se zahraničními partnery. V šesté a poslední soutěži byl v nabídce rekordní počet spolupracujících zemí, poprvé také včetně Izraele. Celý program DELTA skončí v roce 2021. TA ČR vyhlásí v navazujícím programu DELTA 2 první veřejnou soutěž už v příštím roce a bude pokračovat ve spolupráci se všemi zeměmi, kde je již navázáno dlouhodobé partnerství. K dalším prioritním zemím, s nimiž jsou nyní vedena intenzivní jednání, patří USA, Kanada či Rakousko. Do roku 2025 by v jeho rámci měla agentura rozdělit mezi žadatele až 1 miliardu a 225 milionů korun.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek šesté veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 33 návrhů projektůcelkového počtu 39 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 6. veřejné soutěže programu DELTA:

 

Zdroj: Technologická agentura ČR