facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhodnocení splnění podmínek první veřejné soutěže v programu TREND

16. 8. 2019
Vyhodnocení splnění podmínek první veřejné soutěže v programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

Do Podprogramu 1 s názvem “Technologičtí lídři”, ve kterém byla veřejná soutěž vyhlášena, bylo podáno celkem 396 návrhů projektů se souhrnným rozsahem požadované výše podpory ze státního rozpočtu 7,25 mld. Kč. Celková výše plánovaných nákladů společně s vlastními zdroji žadatelů dosahuje více než 11 mld. Kč. Plánovaná alokace podpory ze státního rozpočtu pro tuto soutěž dosahuje 2 mld. Kč.

Ve veřejné soutěži, jejímž cílem je podpořit výzkum a vývoj, směřující k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podpořených subjektů, například realizací přelomových (technologicky významných) inovací umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, a posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích atd., se v rámci podaných projektů zúčastnilo celkem 931 uchazečů, z nichž je 518 podniků a 413 výzkumných organizací.

Po ukončení soutěžní lhůty (11. července 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo dne 15. srpna 2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 379 návrhů projektů z celkového počtu 396 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu TREND:


Zdroj: Technologická agentura ČR