facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů v základním výzkumu

2. 1. 2017
Výsledky společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů v základním výzkumu

Grantová agentura České republiky obdržela od Rakouské agentury pro vědu (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení v roce 2017.

U grantových projektů označovaných jako LA granty probíhá hodnocení pouze u jedné ze spolupracujících agentur a podle pravidel hodnoticího procesu agentury, která je agenturou řídící (Leading Agency), v tomto případě FWF.

Jedná se o maximálně tříleté projekty s opodstatněnou spoluprácí týmů z obou zemí. Seznam projektů doporučených k financování v roce 2017 naleznete ZDE.

Dále bylo na základě rozhodnutí předsednictva FWF oznámeno, že nebude možné podávat návrhy rakousko-českých projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2018. Grantová agentura ČR bude o případné výzvě k podávání návrhů projektů informovat na svých webových stránkách.

 

Zdroj: GAČR