facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výsledky třetí veřejné soutěže GAMA - Seal of excellence

3. 6. 2018
Výsledky třetí veřejné soutěže GAMA - Seal of excellence

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 30. 5. 2018 výsledky třetí veřejné soutěže v Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2 - Seal of Excellence.

Veřejná soutěž byla vyhlášena dne 7. března 2018. Celkem v ní byly podány a do hodnocení postoupily 4 návrhy projektů, které budou na základě hodnocení všechny podpořeny. Míra úspěšnosti tedy činí 100 %.

Veřejná soutěž byla zaměřena na podporu projektů malých a středních podniků se sídlem v ČR, které obdržely tzv. Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument. Jedná se o projekty, které ve výzvě uspěly, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financovány.

Podrobné vyhlášení výsledků naleznete zde.

 

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR