facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy Špičkový výzkum z OP JAK: Kdo získal podporu?

4. 8. 2023
Výsledky výzvy Špičkový výzkum z OP JAK: Kdo získal podporu?

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský aktuálně zveřejnil výsledky finálního hodnocení ve výzvě Špičkový výzkum, která má podpořit excelentní české výzkumné projekty. Podporu jich získalo patnáct.

OP JAK

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) byly zveřejněny výsledky ve Výzvě č. 02_22_008 Špičkový výzkum. Ostře sledovaná výzva má z alokovaných 8 miliard korun podpořit výzkumné projekty, které přinesou špičkové a v budoucnu uplatnitelné výzkumné výsledky. Cílem bylo podpořit excelentní výzkumné týmy, které nejen zvýší zapojení českých výzkumných organizací do sítí mezinárodní spolupráce, ale v dlouhodobém horizontu přispějí také k posílení konkurenceschopnosti ČR.

Zvýhodněny měly být také projekty interdisciplinárního charakteru. Projekty s délkou trvání 3-6 let mají svou minimální výši prostředků nastavenou na 50 milionů korun, maximální výše pak může dosáhnout 500 milionů.

O důvodech nastavení podmínek výzvy s portálem Vědavýzkum.cz hovořil Václav Velčovský, vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy: „Chceme umožnit nejlepšímu českému výzkumu se silným aplikačním potenciálem, aby dosáhl evropské špičky. Asi se shodneme, že na evropskou špičku si nemůžou sáhnout desítky záměrů, ale vyšší jednotky. Naším cílem je výzvu oborově neomezovat a umožnit skutečně napříč obory podpořit definování a vznik evropských špiček.“

Po prvním kole hodnocení bylo do dalšího kola doporučeno či doporučeno s výhradou 56 projektů z celkem 74 předložených žádostí.

Seznam podpořených žádostí

Podle výsledků, které byly zveřejněny dne 3. 8. 2023, bude v rámci této výzvy nakonec podpořeno 15 žádostí, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení, obdržely nejvyšší počet bodů, a jsou doporučeny k financování. Seznam podpořených žádostí podle počtu bodů je následující:

 • Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů (Vysoké učení technické v Brně, 259 bodů)
 • Technologie za hranicí nanosvěta (Univerzita Palackého v Olomouci, 256 bodů)
 • Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (Fyzikální ústav AV ČR, 255 bodů)
 • Kvantové inženýrství a nanotechnologie (Ústav přístrojové techniky AV ČR, 254 bodů)
 • Nové poznatky pro plodiny nové generace (Ústav experimentální botaniky AV ČR, 251 bodů)
 • Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a sociální faktory (Masarykův onkologický ústav, 248 bodů)
 • Centrum excelence v regenerativní medicíně (Ústav experimentální medicíny AV ČR, 247 bodů)
 • Pokročilé metody redukce emisí a sekvestrace skleníkových plynů v zemědělské a lesní krajině pro mitigaci změny klimatu - AdAgriF (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, 246 bodů)
 • Dynamika mozku (Ústav informatiky AV ČR, 246 bodů)
 • Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 244 bodů)
 • Mluvíme s mikroby - porozumění mikrobiálním interakcím v konceptu One Health (Mikrobiologický ústav AV ČR, 244 bodů)
 • Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích (Západočeská univerzita v Plzni, 243 bodů)
 • Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 243 bodů)
 • Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (Univerzita Karlova, 233 bodů)
 • Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury - RES-HUM (Masarykova univerzita, 226 bodů)

Přehled výsledků naleznete zde.

Zápisy z jednání Hodnotících komisí naleznete zde.

Řídící orgán OP JAK také poznamenal, že alokace výzvy ve výši 8 miliard korun zůstává prozatím o 1,1 miliardy nedočerpána, protože Řídicí orgán může podpořit pouze takový počet žádostí, jejichž celkové schválené způsobilé výdaje v kumulativní výši jsou rovny nebo jsou menší než alokace výzvy. Vzhledem k tomu, že další tři žádosti v pořadí obdržely stejný počet bodů, ale zbývající alokace na podporu všech nevystačila, nebylo podle Řídícího orgánu možné je prozatím podpořit.

O navýšení alokace (a tedy i o podpoře dalších žádostí) bude rozhodnuto v návaznosti na závěry případných přezkumných řízení, které lze očekávat v říjnu 2023.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT