facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnilo přehledy doporučených a nedoporučených žádostí o podporu v rámci výzev ve čtyřech prioritních osách: Prioritní osy 2 (PO 2) – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF výzva pro vysoké školy (02_16_015), ERDF výzva pro vysoké školy (02_16_016), Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (02_16_018) a Prioritní osy 1 (PO 1) – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace (02_16_017).

15. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropský parlament během dubnového plenárního zasedání ve Štrasburku schválil dodatečných 200 milionů eur pro program Horizont 2020. Rozhodnutí vejde v platnost po finálním souhlasu Rady Evropské Unie, který se očekává v nejbližších týdnech.

13. 4. 2017

TC AV ČR

Výzkumné organizace, školy, města a obce a další veřejné subjekty mohou od začátku dubna žádat o dotaci z programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje. Program podpoří částkou až 300 tisíc korun přípravu a zpracování projektů, které budou naplňovat cíle a opatření tzv. Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii.

12. 4. 2017

ICUK

Univerzita Karlova vyhlásila druhé kolo soutěže Primus, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Zajímavou příležitost pro tvůrčí a vědeckou práci dostanou i studenti doktorských a magisterských studijních programů, které je možné do řešitelských týmů zapojit.

12. 4. 2017

Univerzita Karlova

Byly zveřejněny výsledky výzvy pro podávání žádostí o ERC Advanced granty 2016 určené seniorním výzkumníkům. Celkem 540 milionů EUR si rozdělí 231 příjemců a jejich týmů z 20 zemí Evropského výzkumného prostoru. V rámci českých institucí nikdo grant nezískal.

10. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) udělila v loňském roce 325 grantů za téměř 500 milionů EUR na podporu kariéry začínajícím vědcům - tzv. "starting grants". Minulý týden zvřejnila seznam dodatečných 65 příjemců, mezi které v rámci výzvy za rok 2016 rozdělí ještě 96 milionů EUR. Češi na něm nejsou.

10. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská platforma pro digitální inovaci EIT Digital vyhlásila výzvu ARISE Europe pro inovační centra v zemích, jejichž zapojení je zatím minimální. Mezi ty patří i Česká republika.

5. 4. 2017

TC AV ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

5. 4. 2017

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán OP VVV zveřejnilo pravidelný přehled čerpání ve výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání aktualizovaný ke konci března 2017 a některé doplňující dokumenty ke konkrétním výzvám.

4. 4. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnilo třetí aktualizovanou verzi Harmonogramu výzev na rok 2017.

3. 4. 2017

MŠMT