facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Oddělení projektového řízení Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá seminář "Aktuální příležitosti v programu Horizont 2020: klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny", který se uskuteční dne 24. 5. 2017 v Praze na Albertově.

19. 5. 2017

TC AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 1 a prioritní osy 2, který se bude konat 29. 5. 2017. Seminář je určen zástupcům oprávněných žadatelů veřejných vysokých škol, jejichž sídlo je v Praze (vyjma Univerzity Karlovy), a také zástupcům všech soukromých vysokých škol.

18. 5. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění a Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují, po úspěšné spolupráci let minulých, výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.

17. 5. 2017

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO. Žádosti o podporu projektů aplikovaného výzkumu lze podávat do 14. července. Pro rok 2018 je na podporu schválených projektů alokováno cca 340 mil. Kč.

16. 5. 2017

MPO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizaci harmonogramu výzvy č. 02_16_26 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a výzvy č. 02_17_49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

15. 5. 2017

MŠMT

Technologická agentura ČR se zapojila do COFUND projektového návrhu CHIST ERA III, který byl schválen Evropskou komisí k financování. Zatímco probíhají přípravy grantové dohody, výzkumná komunita má již nyní možnost se zapojit do formulace výzev a přípravy projektů a konsorcií v oblastech „Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility" a „Industrial big data and process modelling for smart factories".

13. 5. 2017

TA ČR

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 eur a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů eur. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. 2017.

11. 5. 2017

TC AV ČR

Vzhledem k tomu, že Technologická agentura ČR (TA ČR) v letošním roce vyhlašuje šest veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je nutné neustále rozšiřovat databázi oponentů o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

10. 5. 2017

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo začátkem dubna druhou veřejnou soutěž projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v podprogramech INTER-VECTOR (LTV18) a INTER TRANSFER (LTT18). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 16. 5. 2017.

9. 5. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opětovně informuje žadatele o možnosti podat tzv. připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů a tím vyjádřit nesouhlas s postupem Řídicího orgánu OP VVV. V záležitostech přípravy připomínek není možné žadatelům poskytovat jakékoliv konzultace. Příprava připomínek k procesu schvalování je pouze v kompetenci žadatele.

3. 5. 2017

MŠMT