facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dva týdny kolem byrokracie vědy

2. 5. 2017
Dva týdny kolem byrokracie vědy

Portál Vědavýzkum.cz byl partnerem konference „Byrokratizace vědy, aneb proč nebudeme mít nobelistu“, která se konala 20. 4. 2017 v Praze v hotelu Prezident. Tato událost vyvolala zajímavé reakce, které se pokusíme v následujícím příspěvku shrnout.

Akci pořádala MAFRAEVENTS ve spolupráci s obchodními partnery. Kromě našeho portálu to byli také Skupina ČEZ, Deloitte a Svaz měst a obcí České republiky. Časový program, podtémata, obsazení panelu a vybrané fotografie si můžete prohlédnout na webu Mafraevents.

Den po konferenci (21. 4. 2017) vyšel v Lidových novinách článek z pera Martina Rychlíka, který byl následně zveřejněn i na webu lidovky.cz. Krátké shrnutí celé akce jsme uveřejnili ten samý den i na našem portále.
Své dojmy z konference popsal ve svém blogu Byrokracie ve vědě také Václav Hořejší, který velmi přesně a systematicky shrnul doporučení, která na konferenci zazněla. Jasná doporučení ve svém vystoupení formuloval především Radek Zbořil z Regionální centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci.

Následoval příspěvek Dalibora Štyse, který na konferenci aktivně vystupoval. Ve svém blogu reagoval především na vystoupení Tomáše Vyhnánka, náměstka ministra financí, a svůj příspěvek dále věnoval národním programům udržitelnosti a jejich přípravě v době, kdy působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Dovolím si trochu upřesnit to, co Tomáš Vyhnánek na konferenci říkal, tedy alespoň jak jsem to pochopil. Tomáš vyjádřil svůj osobní názor, že výzkum a vývoj (vědu) on osobně nepovažuje za veřejnou službu, ale za službu samu o sobě, specifickou. Zdůraznil, že na vědecké aktivity by se nemělo hledět jako na některé jiné veřejné služby – například na zajištění bezpečnosti, obranu atd. A mluvil o tom, že používat stejná měřítka a vykazování je prostě nesmyslné. Z našich rozhovorů před a v rámci konference jasně vyplynulo, že Tomáš považuje existující způsob financování vědy v České republice za ne příliš šťastný – extrémem jsou především operační programy v rámci Strukturálních fondů EU (SF EU) a na ně navazujících Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Říkal mi něco v tom smyslu, že pro financování vědy jsou zapotřebí jasná a jednoduchá pravidla. Čím jsou složitější, tím více se udělá chyb. A čím více se udělá chyb, tím více bude nálezů kontrolních orgánů a porušení rozpočtové kázně a vratek a penále. Jako náměstek odpovědný za finanční řízení a audit určitě ví, o čem mluví.

Daniel Münich sice na konferenci nebyl, ale poctivě dohledal zveřejněné informace. Ve svém blogu vyjádřil názor, že míra byrokracie v české vědě souvisí s absencí institucionálního hodnocení.

A proč tedy nebudeme mít nobelistu? To je asi více než zřejmé z následujícího obrázku, který spolu s dalšími naleznete v rubrice Vědavýzkum.cz s nadhledem.

OBR08

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)