facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Poděkování dlouhodobým partnerům portálu Vědavýzkum.cz

1. 2. 2021
Poděkování dlouhodobým partnerům portálu Vědavýzkum.cz

Bez podpory našich partnerů by se fungování portálu neobešlo. Nedávno jsme mohli přivítat hned dva nové partnery a také nového hlavního partnera portálu. Velké díky ale patří také našim stálým partnerům.

Partneři loga

Dlouhodobým partnerem rubriky Inovace a technologie je agentura CzechInvest, jež naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy.

CzechInvest také dlouhodobě podporuje startupové prostředí v Česku. Pomáhá startupům v začátcích, s uvedením prvních prototypů na trh, se správnou obchodní strategií, s oslovováním tuzemských i zahraničních partnerů, zákazníků a investorů nebo se zakládáním poboček po celém světě. CzechInvest pořádá například soutěž CzechInvest Startup Challenge, která má za úkol rozpoznat a podpořit ty nejnadějnější startupuy.

Rubriku Transfer znalostí a spolupráce zaštiťuje spolek Transfera.cz, který je jednotnou funkční platformou hájící zájmy transferové komunity v Česku s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu a technologií a jejich rozvoji. Transfera mimo jiné vytvořila databázi transferových projektů pro usnadnění spolupráce mezi akademií a průmyslem. Více o databázi a celkově o spolku Transfera.cz si můžete přečíst v rozhovoru s předsedkyní spolku Evou Janouškovcovou.

Spolek vloni poprvé uspořádal akci TRANSFERA TECHNOLOGY DAY, na níž zástupci businessové komunity a investorů hodnotí komerční potenciál výzkumných projektů z českých vysokých škol a ostatních výzkumných organizací a ocení ty nejlepší z nich. O tom, kdo vyhrál v minulém roce, jsme psali zde.

Chod portálu podporuje i Technologické centrum AV ČR, které je partnerem rubriky Politika výzkumu a vývoje. TC AV ČR plní roli klíčové národní instituce poskytující služby výzkumným a vývojovým organizacím a inovativním společnostem a současně provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. TC je zdrojem aktuálních informací o evropských rámcových programech pro výzkum, vývoj a inovace.

Partnerem rubriky duševní vlastnictví je společnost HARBER IP, jež poskytuje služby patentových zástupců v oblasti ochrany a prosazování práv z patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice i v zahraničí. Specializuje se na poradenství při transferu technologií, zejména licencování, převodech průmyslových práv, úpravách vztahů účastníků výzkumně-vývojových spoluprací a spolumajitelů průmyslového vlastnictví.

Rubriku akce zaštiťuje společnost alevia – konzultačně vzdělávací společnost zabývající se poradenstvím v oblasti vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací a pořádáním vzdělávacích kurzů a workshopů, určených především managementu a pracovníkům výzkumných organizací, popřípadě zástupcům firem se zájmem o výzkumné a vývojové aktivity a spolupráci s výzkumnou sférou. Každoročně také pořádá konferenci k problematice veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Co společnost alevia chystá pro aktuální rok, zjistíte zde.

Díky za dlouhodobou podporu portálu patří v neposlední řadě také Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce. Ústav se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Mimo to realizuje odborné činnosti v rámci vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

Stejně tak děkujeme za přízeň klastru Nanoprogress, zaměřujícímu se na vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikaci do průmyslu a biomedicíny. Vizí klastru Nanoprogress je být příkladem klastrové excelence, důvěry, stabilní vzájemné spolupráce našich členů a transparentní manažerské politiky zaměřené na proces stálého zlepšování.

Výčet našich partnerů, jejichž přízně si velmi vážíme, uzavírá biotechnologický inkubátor z i&i Prague založený dceřinou společností Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR . Jeho posláním je pomáhat s komercializací projektů z oblasti medicíny, biotechnologií, diagnostiky a vývoje léčiv. Inkubátor má za sebou řadu úspěchů, o nichž jsme blíže psali v tomto článku. Ředitelem společnosti je Jaromír Zahrádka. Rozhovor o úspěších a pláne i&i si můžete přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)