facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vzdělávací akce v roce 2021

5. 1. 2021
Vzdělávací akce v roce 2021

Stejně jako v minulých letech pořádá i letošní rok společnost alevia se svými partnery širokou škálu vzdělávacích akcí – workshopů, dvoudenních modulů či letních škol – zaměřených na problematiku výzkumu, vývoje a inovací a vysokého školství.

První akcí je on-line webinář mimořádně zorganizovaný k nově přijaté novele zákona o zadávání veřejných zakázek. Ve spolupráci s Advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři se webinář zaměří na specifický dopad této novely na výzkumné organizace včetně vysokých škol. Webinář se bude konat 14. 1. 2021 od 10:00 do cca 15:00 hodin. Již se můžete registrovat, počet míst je omezen.

Workshop 1

Tradiční workshopy k různým tématům jsou plánovány na březen, červen, září a prosinec. V případě vhodných epidemiologických podmínek se budou konat tradičně v hotelu IBIS na pražském Smíchově. Pakliže nebude možné workshopy uskutečnit prezenční formou, budou za sníženou cenu nahrazeny on-line webinářem pomocí platformy ZOOM.

Workshop 9. 3. 2021 má název HR AWARD jako příležitost a zaměří se na to, jak připravit procesy ve výzkumné organizaci tak, aby splňovaly požadavky HR Award či dotačního titulu a přitom byly užitečné. Jako lektoři se představí Petr Krucký a Lukáš Bumbálek.

O tom, zda můžeme projektové řízení a projektové principy použít při realizaci výzkumných projektů, budeme diskutovat s Jiřím Krátkým 15. 6. 2021 na workshopu Projektové řízení ve výzkumu a vývoji.

Na podzimním workshopu 14. 9. 2021 se budeme věnovat duševnímu vlastnictví a jeho ochraně ve výzkumných organizacích s Matějem Machů. Bude se jednat o úvod do problematiky a výměnu zkušeností pro projektové manažery či akademické pracovníky se zájmem o tuto oblast.

Tradiční „mikulášský“ workshop nás čeká 7. 12. 2021 a bude se věnovat shrnutí právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a očekávání v roce nadcházejícím. Tento workshop připravuje společnost alevia ve spolupráci s AK HOLEC, ZUSKA & Partneři.

Na workshopy se můžete registrovat zde.

Dalšími šesti dvoudenními moduly pokračuje od ledna do června komplexní vzmoduldělávací program v oblasti VVI. Bohužel se vloni s výjimkou červnového všechny ostatní moduly přesunuly do on-line prostředí. A vypadá to, že nás ještě některé alternativní on-line moduly čekají. Jakmile to bude možné, tak se vrátíme do Hotelu u Tří Korunek v Praze na Žižkově. Letos jsou připraveny moduly zaměřené na spolupráci s aplikační sférou (19. – 20. 1.), management výzkumu, vývoje a inovací (16. – 17. 2.), mezinárodní spolupráce v oblasti VVI (23. – 24. 3.), hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací (20. – 21. 4.), financování VVI (18. – 19. 5.) a popularizace a medializace VaV (22. – 23.6.). Podrobnosti a registraci najdete zde.

Ještě nezačala pořádná zima a někteří už se nemohou dočkat dalšího ročníku letní školy. Opět pořádáme dvě na konci letních prázdnin v Telči v hotelu Antoň. První je určena pro zástupce všech typů výzkumných organizací a bude se konat předposlední týden v srpnu (17. – 19. 8.). Tetelc 2ntokrát se zaměříme na spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou. Formou simulační hry se budeme věnovat jednotlivým formám spolupráce včetně jejich právního rámce. Druhá letní škola hostí představitele managementu veřejných vysokých škol a jejich fakult poslední srpnový týden (24. – 26. 8.). Pod názvem Jak řídit sebe a ostatní v době postcovidové využijeme simulační hru pro řízení vysoké školy a jednání jednotlivých aktérů zasazené do imaginárního státu a zaměříme se také na prvky hledání rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Přihlašovat na letní školy bude možné od dubna letošního roku. Můžete se podívat, jak probíhaly minulé ročníky.

Ve spolupráci se našimi partnery, tj. Technologickým centrem AV ČR, IDEA při CERGE-EI, Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a Tertiary Education & Research Institute (TERI) bude alevia pořádat již IV. ročník konference zaměřené na veřejnou politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Akce s názvem SCIPO 2021 proběhne 30. 9. 2021 v Praze.

scipo2020

Další informace o možnosti realizace vzdělávacích modulů či workshopů na klíč pro individuální výzkumné organizace najdete na webu společnosti alevia.

 

Zdroj: alevia