facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Nadance Experientia uděluje každý rok maximálně jeden prestižní start-up grant na založení vlastní výzkumné skupiny v ČR mladému vědci nebo vědkyni se zahraniční zkušeností. Výzkumnou skupinu podporuje po 3 roky celkovou částkou 6 milionů korun.

28. 2. 2023

Nadace Experientia

Společné výzkumné středisko Evropské komise (The Joint Research Centre – JRC) otevírá své vědecké laboratoře a zařízení za účelem školení a rozvoje kapacit. Prostřednictvím tří otevřených výzev nabídnou příležitost zájemcům z akademické sféry, výzkumných organizací, malých a středních podniků a veřejného i soukromém sektoru.

27. 2. 2023

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR již počtvrté vyhlašuje společně se Zlín Film Festivalem nominace na Filmovou cenu TA ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží”. Soutěž je určená pro žáky základních škol. Zájemci mohou své krátké snímky (do 5 min) na téma „Jsem vědec a mohu vytvořit nový svět aneb Jak si představuji budoucí život ve městě, který je založený na nových vynálezech” posílat až do 1. 5. 2023.

26. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta UJEP rozvíjí spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany. Jejich společným cílem je optimalizace zařízení pro kultivaci kmenových buněk.

25. 2. 2023

Univerzita J. E. Purkyně

V pátek 24. února 2023 se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Na program jednání byly zařazeny např. informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na vědu a výzkum na období 2024+ nebo informace o začlenění ELI Beamlines do ELI ERIC.

24. 2. 2023

Agentura CzechTrade pořádá ve spolupráci s partnerskou společností PatentEnter online seminář na téma Jak si chránit duševní vlastnictví (nejen) při exportu. Seminář se bude konat 12. 4. 2023 a je zájemcům dostupný zdarma.

24. 2. 2023

PatentEnter s.r.o.

Továrna na vědu. I tak se přezdívá Evropské jižní observatoři. Loni tato špičková vědecko-technická mezivládní organizace oslavila 60 let od svého založení. A s ní i čeští vědci, kteří se už 15 let účastní jejích výzkumů.

24. 2. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Miniaturizace a automatizace, které vedou k udržitelné chemii a současně přispívají například k efektivnějšímu vývoji nových léčiv, budou ústředním tématem výzkumu nové skupiny vedené světově uznávaným chemikem Alexanderem Dömlingem. Vědec, který je lídrem v oblasti organické syntetické chemie a má rovněž bohaté zkušenosti s uváděním výsledků výzkumu do praxe, mezinárodní tým v Olomouci vybuduje díky projektu ERA Chair ACCELERATOR.

23. 2. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Velké výzkumné infrastruktury jsou součástí inovativní a inteligentní transformace České republiky na národní i nadnárodní úrovni. Členské státy EU potvrdily jejich přínos Brněnskou deklarací během českého předsednictví. Operační program Jan Amos Komenský podpoří právě vyhlášenými výzvami rozvoj klíčového vybavení velkých výzkumných infrastruktur a e-infrastruktur částkou 3,9 miliard korun.

22. 2. 2023

MŠMT

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 modul 9, který se zaměří na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dvoudenní workshop se uskuteční 21. – 22. března 2023 v Hradci Králové.

21. 2. 2023

alevia