facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Do 31. října 2020 se můžete přihlásit do soutěže Inovace roku, kterou již od roku 1996 každoročně vyhlašuje Asociace inovačního podnikání České republiky. Soutěž oceňuje nejkvalitnější inovační produkty uvedené na trh v posledních 3 letech.

7. 10. 2020

AIP ČR

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2020 proběhne v Národní technické knihovně (NTK) v Praze konference Pathways into a Sustainable Future, která se bude věnovat ekologickým technologiím a inovacím v České republice, Sasku a Bavorsku.

6. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

V pátek 9. října 2020 pořádá Evropská komise online workshop o novinkách v modelové grantové dohodě Horizontu Evropa. Konat se bude od 9:30 do 13:00.

4. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska, vyhlášené dne 20. listopadu 2019.

3. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů pořádá v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví online seminář s názvem „Právní prostředky ochrany před zásahem do práv duševního vlastnictví před soudem a v trestním řízení v praxi“. Seminář proběhne ve středu 21. října 2020 od 10 hodn.

2. 10. 2020

ČSVZ

Grantová agentura ČR (GA ČR) zveřejnila výsledky výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA) v základním výzkumu.

1. 10. 2020

Grantová agentura ČR

V úterý 13. října 2020 se ve spolupráci NKC Gender a věda a Úřadu vlády uskuteční online konference Věda a výzkum 2021+: Příležitosti a výzvy v oblasti profesního uplatnění žen ve vědě. Na konferenci se bude mluvit mimo jiné o nejnovějších politikách v oblasti genderové rovnosti. Představen bude také návrh metodiky na podporu genderové rovnosti ve VaVaI, jehož součástí je také podpora institucí VaVaI.

30. 9. 2020

NKC - gender a věda

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá již osmnáctou konferenci České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2020. Letos se vzhledem k epidemiologické situaci uskuteční online, a to 3. listopadu.

29. 9. 2020

Technologické centrum AV ČR

Předsednictvo GA ČR schválilo prodloužení lhůty pro podávání projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2, a to až do 15. prosince 2020. Výzva je určena k podávání mezinárodních návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

27. 9. 2020

Grantová agentura ČR

V úterý 22. září 2020 byla oficiálně otevřena poslední a největší jednokolová výzva programu H2020 zaměřená na European Green Deal. Cílem výzvy je rychle přispět poznatky či inovacemi k ochraně klimatu.

26. 9. 2020

Technologické centrum AV ČR