facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko se účastní vývoje nových technologií pro evropské superpočítače

26. 4. 2021
Česko se účastní vývoje nových technologií pro evropské superpočítače

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytne výzkumným organizacím z ČR finanční podporu na účast v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, realizovaných v rámci společné technologické iniciativy EuroHPC.

Projekty vybrané k finanční podpoře z veřejných prostředků v rámci výzev vyhlášených společným podnikem EuroHPC v roce 2020 budou realizovány do roku 2024 a z rozpočtových prostředků MŠMT bude na jejich financování alokováno přes 53 mil. Kč.

Stejnou částkou podpoří české účastníky projektů i Evropská komise, a to prostřednictvím společného podniku EuroHPC. Českými účastníky projektů EuroHPC jsou IT4Innovations Národní superpočítačové centrum, situované na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, a Masarykova univerzita prostřednictvím Středoevropského technologického institutu v Brně. Zapojí se celkem do 5 projektů EuroHPC, a to LIGATE, SCALABLE, ACROSS, IO-SEA a EUROCC.

it

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum

Společná technologická iniciativa EuroHPC

Stěžejním cílem společné technologické iniciativy EuroHPC je rozvoj znalostí a technologií v oblasti tzv. vysokorychlostního počítání (High Performance Computing – HPC) v EU, jelikož tyto jsou předpokladem úspěšného zavádění konceptu digitální ekonomiky v Evropě. Celkem 32 evropských zemí se tak v úzké spolupráci s Evropskou komisí podílí na aktivitách společné technologické iniciativy EuroHPC, jež mají zabezpečit mezinárodní konkurenceschopnost, soběstačnost a nezávislost Evropy na poli HPC. HPC se stává nástrojem pro řešení klíčových vědeckých a společenských výzev, jakými jsou např. rané odhalení a nové léčebné postupy v medicíně, předpovídání vývoje klimatu, prevence a řízení velkých přírodních katastrof či urychlení vývoje nových materiálů. Příkladem uplatnění technologií HPC se stala i pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19, když se technologie HPC využívají mj. k urychlení vývoje nových léčivých přípravků a vakcín, tvorbě prognóz šíření viru, plánování a distribuci nedostatkových zdravotnických prostředků či analýzám účinnosti opatření proti šíření nákazy a scénářů socioekonomického rozvoje v post-pandemickém období.

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum

Hlavním příspěvkem ČR k rozvoji technologií HPC v Evropě je IT4Innovations Národní superpočítačové centrum, jehož hostitelskou institucí je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a jež působí jako HPC segment českého národního e-infrastrukturního konsorcia e-INFRA CZ. Významným milníkem dosaženým v ČR v oblasti HPC je úspěch IT4Innovations v celoevropské soutěži o hostitelství petascale superpočítačového systému „KAROLINA“. Ten by měl být nainstalován v Ostravě během května 2021. Nad rámec toho uspěla ČR prostřednictvím IT4Innovations Národního superpočítačového centra dále i jako člen tzv. LUMI konsorcia, vedeného Finskem a sdružujícího také Belgii, Dánsko, Estonsko, Norsko, Polsko, Švédsko a Švýcarsko, s návrhem akvizice a provozu pre-exascale superpočítačového systému „LUMI“, který bude pořízen v roce 2021, nainstalován ve finském Kajaani a stane se jedním z vůbec nejvýkonnějších a energeticky nejefektivnějších superpočítačů v Evropě i ve světě.

 

Zdroj: MŠMT