facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC) se letos uskuteční dne 23. září 2020. Registrace bude spuštěna v srpnu.

25. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Do konce června je možné podávat návrhy na společné česko-francouzské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2021-2022. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků.

25. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Další ročník konference University – Industry Interaction Conference se letos mimořádně uskuteční online ve dnech od 8. do 11. června 2020.

24. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá další výzvu v programu Czech Rise Up 2.0 na využívání moderních technologií pro zvládnutí následků koronaviru. Aby byla Česká republika připravena na případnou druhou vlnu pandemie, mají být podpořeny především projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky s důrazem na malé a střední podniky.

24. 5. 2020

MPO

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se tentokrát uskuteční online ve středu 3. června 2020. Tématem bude Open Science - aktuální stav a mezinárodní pohled.

23. 5. 2020

Masarykova univerzita

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

23. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Je vyhlášeno jarní kolo přihlášek pro inovativní řešení v rámci iniciativy Challenge Fund: Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN. Přihlašovat se je možné do 30. června 2020.

22. 5. 2020

UNDP

Technologické centrum AV ČR zve na on-line workshop žadatelů na téma: Jak napsat soutěžní návrh na individuální stipendia Marie Skłodowska-Curie? Workshop se bude konat 22. června 2020.

21. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá dne 28. května 2020 online interaktivní seminář k národní databázi ochranných známek s názvem Databáze TMView.

20. 5. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Evropská komise spustila novou platformu Evropského výzkumného prostoru (ERA) “ERA corona platform”, která bude jednotným kontaktním místem informujícím o možnostech financování výzkumu v boji s COVID-19 v EU i členských státech.

20. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR