facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Modul 11: Financování výzkumu, vývoje a inovací

7. 4. 2021
Modul 11: Financování výzkumu, vývoje a inovací

Společnost alevia pořádá v rámci probíhajícího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve dnech 18. – 19. 5. 2021 jedenáctý modul, který se zaměří na financování výzkumu, vývoje a inovací.

Modul 11

Účastníci modulu budou diskutovat, jaké jsou hlavní zdroje financování výzkumu, vývoje a inovací. Podíváme se na to, kam a z jakých sektorů směřují peníze na výzkum a vývoj v Česku. A také si projdeme jednotlivé poskytovatele. A popovídáme si o tom, jaké mají účastníci zkušenosti s projektovými žádostmi do různých programů podpory.

Jako lektoři se představí Michal Pazour a Tomáš Mozga. Michal vede oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. Tomáš se po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy (Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Působí jako projektový manažer na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii.

V případě omezených podmínek, což je více pravděpodobné, bude modul realizován on-line (ZOOM) za zvýhodněnou cenu. V případě příznivých epidemiologických podmínek se uskuteční prezenčně v Praze. Rozhodnutí o formě konání bude zveřejněno cca 14 dní předem. Podrobnosti a registraci naleznete zde.

Cílem celého vzdělávacího programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy. Termíny konání dalších modulů aktuálního ročníku naleznete zde.

 

Zdroj: alevia