facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Od 25. 8. 2020 je zprovozněna webová aplikace „SKV – Systém Kvalitních Výsledků“, která je určena pro sběr vybraných výsledků k hodnocení nástrojem vzdálených recenzí podle Metodiky 2017+.

27. 8. 2020

RVVI

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výběrové řízení na členy správní rady EIT. Nabízí tak příležitost předním akademickým pracovníkům, inovátorům, podnikatelům nebo výzkumným pracovníkům pomoci Evropě zotavit se z krize prostřednictvím inovací a zajistit její přechod na zelenější, zdravější a udržitelnější budoucnost. Výzva je otevřena do 30. 9. 2020.

25. 8. 2020

MŠMT

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky seminář zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Seminář se bude konat 1. října 2020.

24. 8. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Technologická agentura České republiky pořádá online seminář k 5. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, který se uskuteční 4. září 2020 od 10 hodin.

23. 8. 2020

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

22. 8. 2020

Technologická agentura ČR

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky dne 22. 9. 2020 pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí z oblasti průmyslového vlastnictví.

21. 8. 2020

ÚPV

Řídicí orgán OP VVV dne 18. 8. 2020 zveřejnil aktualizaci výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií. U výzvy dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 48 měsíců na 54 měsíců.

19. 8. 2020

MŠMT

Konference mapující dění v oblasti Proof of concept na Masarykově univerzitě, která se měla uskutečnit 14. října 2020 od 9.00 hodin v brněnském Hotelu Passage, byla zrušena.

18. 8. 2020

Masarykova univerzita

Ve dnech 28. – 30. dubna 2021 se v Praze měl uskutečnit již 27. ročník konference asociace EARMA s podtitulem „New world, new programmes, new challenges“ zaměřená na financování, mezinárodní spolupráci, strategické řízení, otevřenou vědu a další aktuální témata. Pořadatelé však konání konference přesunuli až na rok 2023.

16. 8. 2020

Vědavýzkum.cz

Pravidelné setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční 2. září 2020 v Brně. Tématem bude hodnocení vědy podle Metodiky 2017+.

14. 8. 2020

Masarykova univerzita