facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Druhý projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky společně s americkou agenturou National Science Foundation (NSF) začne od října letošního roku – budou se na něm podílet vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR a z Michiganské univerzity. Řešení projektu s názvem „Fyzika plazmatu silných QED polí v laboratořích vybavených lasery s výkonem PW a více“ bude probíhat tři roky.

11. 8. 2022

Albert Cairó, Karel Říha a jejich kolegové z vědeckého centra CEITEC Masarykovy univerzity objevili dosud neznámý mechanismus, který je zodpovědný za přeprogramování genové exprese během buněčné diferenciace. Nový objev byl publikován i v prestižním časopise Science. 

10. 8. 2022

CEITEC

Do 31. srpna 2022 se mohou české startupy hlásit do letošního ročníku Technology Fast 50, který pořádá společnost Deloitte a jehož partnerem je již tradičně CzechInvest. Program každoročně sestavuje žebříček inovativních a rychle rostoucích společností v regionu střední a východní Evropy. Minulý ročník byl pro české startupy obzvláště úspěšný, do výběru se jich dostalo hned devatenáct.

9. 8. 2022

CzechInvest

První ročník Doctoral Summer School, který pořádá Národní technická knihovna, se zaměří na přenositelné dovednosti začínajících vědců a vědkyň. Odehrávat se bude 16.–17. září 2022. Mladí výzkumníci se nyní mohou na letní školu začít registrovat.

8. 8. 2022

Národní technická knihovna

Technologické centrum AV ČR představuje novou brožuru ze série VADEMECUM – Pravidla financování projektů Horizontu Evropa. Nově zveřejněný materiál poradí, jak sestavit ideální rozpočet projektu, objasní nákladové kategorie i to, jaké typy finančních auditů lze očekávat.

7. 8. 2022

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) je jedním z projektů, které byly podpořeny v rámci programu EXCELES. Smyslem nového vědeckého centra je zkoumat společenské a ekonomické dopady rizikových situací. Sdružovat bude přes 150 výzkumníků z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.

6. 8. 2022

SYRI

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 pátý modul. Ten se věnuje transferu technologií a znalostí & podpoře inovací. Dvoudenní workshop se uskuteční 25.–26. října 2022 v Hradci Králové.

5. 8. 2022

alevia

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) otevírá novou výzvu na podporu projektů z Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které nezískaly podporu v rámci Horizont 2020 a Horizont Evropa. Žadatelé o podporu mohou podávat žádosti do 31. listopadu 2022.

4. 8. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nová soutěž vyhlášená Evropskou komisí sdružuje mladé výzkumníky z celé Evropy, aby společně našli řešení nejpalčivějších problémů naší doby, jakými jsou například rakovina, adaptace na klimatickou změnu či ochrana oceánů a půdy. Letos se soutěž odehrává v nizozemském Leidenu.

3. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

Dva roky po svém připojení k Masarykově univerzitě uspěla tamější Farmaceutická fakulta v prestižní grantové výzvě ERA Chairs. Z evropských prostředků zde vybudují nové vědecké pracoviště, které se zaměří na výzkum a vývoj pokročilých farmaceutických technologií.

2. 8. 2022

Masarykova univerzita