facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace srdečně zve k účasti na panevropském hackathonu, který s uskuteční ve dnech 24. - 26. dubna 2020. Cílem je vyvinutí inovativních řešení k překonání společenských výzev souvisejících s koronavirovou nákazou.

19. 4. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky průběžného hodnocení realizovaných projektů v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence.

19. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR pořádá ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovací (JAIP) a Regionální kontaktní organizací jižní Čechy – ERA online seminář k podpoře aplikovaného výzkumu v Jihočeském kraji, který se uskuteční 29. dubna 2020.

18. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. 4. 2020. Zaměřena bude na zmírňování negativních dopadů a řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19.

18. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Portál Vědavýzkum.cz bude na podzim pořádat konferenci věnovanou tématu SCIENCE COMMUNICATION s podtitulem Jak a proč komunikovat výstupy vědy. Hlavním cílem konference je představit nejnovější trendy a vzájemně sdílet zkušenosti. Prosíme zájemce, aby si poznamenali termín konání konference 10. 11. 2020 do svých kalendářů.

17. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výrobu zdravotnických prostředků nezbytných pro boj proti koronaviru. K dispozici je 300 milionů korun. Žádosti se budou přijímat od 27. dubna 2020 do 29. května 2020.

17. 4. 2020

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upozorňuje na mimořádnou možnost schválit navýšení podpory realizovaných projektů v programu TRIO zaměřených na boj s onemocněním COVID-19 či podobnou zdravotní hrozbou.

16. 4. 2020

MPO

Centrum transferu technologií AV ČR spouští webový rozcestník s informacemi na pomoc výzkumným organizacím i jejich partnerům ve spolupráci, zejména podnikům. Na jednom místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev, on-line platforem pro spolupráci a výměnu informací a další nabídky související s transferem znalostí.

15. 4. 2020

Akademie věd ČR

Společnost alevia pořádá ve čtvrtek 11. 6. 2020 v Praze workshop na téma Popularizace a medializace výstupů výzkumu a vývoje, který se měl konat 17. 3. 2020, ale byl vzhledem k epidemiologické situaci a souvisejícím preventivním opatřením odložen. V případě, že nebude možné zrealizovat workshop prezenční formou, bude za zvýhodněných podmínek probíhat formou webináře.

15. 4. 2020

alevia

Německé ministerstvo pro vědu a vzdělání vyhlásilo další ročník soutěže pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje – Green Talents 2020. Cílem je podpořit nadějné vědce, kteří se zabývají udržitelným rozvojem napříč různými akademickými disciplínami.

14. 4. 2020

Vědavýzkum.cz