facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

DAAD – sdružení německých vysokých škol – vyhlašuje jarní výzvu pro podávání žádostí o výzkumné stipendijní pobyty do Německa. Nejdřívější možný termín zahájení stipendijního pobytu je prosinec 2024.

23. 4. 2024

Univerzita Karlova

Ve dnech 20. – 22. srpna 2024 pořádá společnost alevia ve spolupráci s Českou asociací manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) v Telči další ročník letní školy pro pracovníky výzkumných organizací různého typu. Tématem letošního ročníku je Budujeme funkční administrativu. 

22. 4. 2024

alevia s.r.o.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 13. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje níže uvedené podmínky:

22. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

S aplikací pro nevidomé ImageChat vyhrál tým Vision ze Západočeské univerzity v Plzni letošní ročník #AimtecHackathonu. Jak ve vývoji pokročili, jaké jsou jejich další plány a co měl za úkol nejmladší z nich?

21. 4. 2024

Západočeská univerzita v Plzni

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025.

20. 4. 2024

Technologické centrum Praha

DigiWELL je spojení dvou slov: digitální technologie a wellbeing. Jedno totiž výrazně ovlivňuje druhé. Mezinárodní vědecký projekt DigiWELL hledá cesty, jak podpořit duševní zdraví za využití nejmodernějších technologií.

19. 4. 2024

Ostravská univerzita

Ministerstvo zemědělství vypsalo program na podporu aplikovaného výzkumu na období 2024–2032, ZEMĚ II (dále také „Program“).

19. 4. 2024

IS VaVaI

Řídicí orgán OP JAK ukončil 11. 4. 2024 příjem projektových žádostí o podporu ve výzvě Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Žadatelé z řad vysokých škol a veřejných výzkumných institucí podali celkem 38 projektových žádostí za více než 5,5 miliardy korun.

18. 4. 2024

Operační program Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 16. dubna 2024 výzvu k podání návrhů projektů na mezinárodní úrovni v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA, (dále jen „Výzva LUE241“). Lhůta pro podání žádostí končí 30. května 2024.

18. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční podpora je poskytována na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na VŠCHT Praha.

17. 4. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická