facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Již 3. listopadu 2021 se online uskuteční 19. české dny pro evropský výzkum - CZEDER 2021, které pořádá Technologické centrum AV ČR.

6. 10. 2021

Technologické centrum AV ČR

Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí.

6. 10. 2021

MŠMT

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů s názvem Prague Science Film Fest proběhne v termínu 18.–22. října 2021. Nabídne desítky filmů v kinech Edison Filmhub (Praha 1), Přítomnost (Praha 3) a v kampusu České zemědělské univerzity (Praha-Suchdol).

5. 10. 2021

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, vyhlášené dne 2. června 2021.

4. 10. 2021

Technologická agentura ČR

Národní technická knihovna (NTK) pořádá sérii webinářů zaměřených na vyhledávání, citování a komunikaci vědeckých výsledků. Kurzy jsou určeny doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům.

3. 10. 2021

NTK

Zájemci o mezinárodní výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 budou mít v říjnu příležitost zúčastnit se dvou informačních webinářů.

2. 10. 2021

TA ČR

Již pátý Grants Week 2021 proběhne formou interaktivní online konference ve dnech 12. až 15. října 2021. Cílem konference Grants Week je poskytnout výzkumným pracovníkům a pracovníkům podpory výzkumu praktické a užitečné informace o grantových programech se zaměřením na mezinárodní granty. 

1. 10. 2021

Masarykova univerzita

Sociologický ústav AV ČR zve na seminář GMO, editování genomů a syntetická biologie: hra na bohy, nebo nástroj pro zajištění potravin? Seminář se uskuteční v Praze 6. října 2021.

1. 10. 2021

Sociologický ústav AV ČR

O Cenu Wernera Siemense mohou i letos usilovat studenti, pedagogové a vědci technických, přírodovědeckých a medicínských oborů. Byl vyhlášen již 24. ročník soutěže a přihlášky lze zasílat do 30. listopadu 2021. Nominovat případné laureáty může i veřejnost.

29. 9. 2021

Vědavýzkum.cz

Od 23. srpna 2021 je možné podávat žádosti do dalšího kola prestižní grantové výzvy ERC Starting Grants. Pro talentované mladé vědce je v ní připraveno celkem 749 milionů EUR. Uzávěrka přihlášek je 13. ledna 2022.

28. 9. 2021

Vědavýzkum.cz