facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Na konci ledna 2023 byl zahájen příjem žádostí o podporu do výzvy I aktivity Partnerství znalostního transferu. Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

3. 2. 2023

Agentura pro podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, která byla vyhlášena dne 15. června 2022 v rámci komponenty 5.2 „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe“ Národního plánu obnovy. Podpořené projekty tak budou financovány z prostředků Evropské unie.

2. 2. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a americká farmaceutická společnost Gilead Sciences dnes oznámily obnovení společného výzkumného programu Gilead Sciences Research Centre at IOCB Prague (GSRC), který se zaměří na oblasti s naléhavými a nenaplněnými zdravotními potřebami. Gilead bude poskytovat finanční podporu a bude spolupracovat na několika vybraných projektech ÚOCHB v oblasti virových, zánětlivých a onkologických onemocnění.

2. 2. 2023

ÚOCHB AV ČR

Přeshraniční spolupráce celkem čtyř stran – tří univerzit a jednoho start-upu – přinesla závěrem roku 2022 Masarykově univerzitě úspěch na poli transferu technologií. Smlouva v hodnotě 441 tisíc eur umožní dostat do praxe novou technologii, která podstatně zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění.

1. 2. 2023

Masarykova univerzita

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 1. června 2022.

31. 1. 2023

Technologická agentura ČR

Zoologická a botanická zahrada města Plzně dělá další krok směrem k udržitelnosti díky partnerství s plzeňským startupem nextdrop. Po úspěšném testování systému nextdrop pro správu dešťové vody je nyní v plánu jeho širší nasazení v rámci Zoo Plzeň. Hlavním cílem spolupráce je efektivní a udržitelná správa vody.

30. 1. 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Ve dnech 16. a 17. února 2023 proběhne „hodnocení nanečisto“, tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev RESEARCH INFRASTRUCTURES Horizontu Evropa s uzávěrkou 9. března 2023.

29. 1. 2023

Technologické centrum Praha

Během prosince roku 2022 proběhl v rámci Společné česko-německé výběrové komise programu Mobility korespondenční cestou výběr projektů česko-německé výzkumné spolupráce s dobou řešení 2023–2024. Komise navrhla k podpoře celkem 6 projektů.

28. 1. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila udělení podpory 90 novým návrhům projektů v programu ERC Proof of Concept. V aktuální soutěži podle výsledků neuspěly žádné projekty z Česka.

27. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Významný úspěch si připsali pracovníci Centra polymerních systémů zlínské Univerzity Tomáše Bati. Uspěli v náročné veřejné soutěži vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Národní centra kompetence, který se zaměřuje na posílení účinné spolupráce výzkumných organizací s praxí. Vědci se budou zabývat problematikou polymerů a jejich dopadů na životní prostředí.

27. 1. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně