facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Dolních Břežanech vzniká nové inovační centrum

9. 1. 2021
V Dolních Břežanech vzniká nové inovační centrum

Výhody pokročilých výrobních technologií, jako jsou 3D tisk, lasery a IT systémy pro sběr a analýzu velkého množství dat, spojí pod jednou střechou nové inovační centrum a Digital Innovation Hub – Brain4Industry v Dolních Břežanech.

BA Admin ELI INITIAL DESIGN 200115 c

Nově vznikající projekt Brain 4 Industry dokazuje, že se Fyzikální ústav AV ČR v posledních letech stále více otevírá spolupráci s průmyslovým sektorem, nové inovační centrum Brain 4 Industry naváže na již úspěšně zavedená laserová centra HiLASE a ELI Beamlines. „Břežanské inovační centrum Brain 4 Industry je dalším důkazem úspěšného přenosu výsledků výzkumné práce vědců Fyzikálního ústavu do průmyslové praxe a intenzivního rozvoje spolupráce s firmami. Věříme, že se nám podaří získat potřebné finanční prostředky. Rádi bychom v polovině příštího roku zahájili stavbu samostatné budovy. Firmy dostanou možnost využít sdílenou infrastrukturu v oblasti pokročilých výrobních technologií a digitalizace, díky realizaci projektu vše pod jednou střechou,“ říká ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza.

Největší přidanou hodnotou budoucího pracoviště je lidský kapitál v kombinaci se špičkovou výzkumnou a vývojovou infrastrukturou. Centrum pomůže klientům s transformací směrem k vyšší produktivitě, novým výrobkům a užitné nebo přidané hodnotě díky využití digitalizace, aditivní a 3D tiskové technologie, simulace a matematického modelování.

Nové inovační centrum si dle slov Jakuba Beneše, manažera projektu Brain 4 Industry, klade za cíl zpřístupnit zejména malým a středním podnikům klíčové znalosti, software, technologické platformy, prototypová řešení a testovací systémy. To pomůže zkvalitnit výrobní a obchodní procesy podniků a umožní výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou, čímž se podpoří rozvoj ekonomiky založené na znalostech. Díky spojení institucí, které jsou samy o sobě kapacitami ve svém oboru, chce nové inovační centrum také nabídnout komplexní a cenově dostupné znalosti, dovednosti a technologické vybavení, které umožní podnikům úspěšně projít digitální transformací a zvýšit využití umělé inteligence ve výrobě a řízení procesů.

A jak bude nové inovační centrum fungovat? „Inovační centrum B4I bude podporovat přenos pokročilých výrobních technologií do průmyslu. V rámci B4I vzniká centralizované výzkumně vývojové pracoviště v České republice pro aditivní výrobní technologie a procesy, které bude předním místem pro implementaci inovativních aplikací pro klíčová průmyslová odvětví v ČR. Toto výzkumné a vývojové pracoviště bude nabízet celé spektrum služeb, například pro letecký a automobilový průmysl, zdravotnický průmysl, slévárenský průmysl nebo bezpečnostní a obranný průmysl. Další významné oblasti zájmu B4I jsou aplikovaný výzkum a vývoj laserových technologií pro výrobní podniky, vývoj inovativních virtuálních systémů řízení, matematické simulace a výpočetní metody, topologicky optimalizované produkty, rozvoj umělé inteligence, certifikovaný proces výroby, laboratorní testování, ale také řada vzdělávacích programů a školicí středisko," uvedl Jakub Beneš.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Brain 4 Industry, STAR Cluster, SIC