facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací

20. 2. 2017
Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací. Navrhovaný předpis souvisí s novelou zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která od 1. 7. 2017 pověřuje MŠMT vedením seznamu výzkumných organizací dle nového paragrafu 33a.

Návrh nařízení vlády stanoví kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich prokazování, podmínky pro změnu v zápisu a výmaz ze seznamu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí výzkumných organizací zapsaných na seznamu.

Předkládací zpráva kromě jiného konstatuje, že novela zákona č. 130/2002 Sb., která byla provedena zákonem č. 194/2016 Sb., nemá žádný vztah k existujícímu seznamu výzkumných organizací, který v současné době vede Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Výzkumné organizace zapsané do existujícího seznamu budou muset zažádat o zápis do seznamu výzkumných organizací znovu.

Dále předkládací zpráva předpokládá určitou administrativní zátěž na straně výzkumných organizací v souvislosti s jejich zápisem do seznamu. Dále konstatuje, že samotný zápis do seznamu není podmínkou pro získání podpory, ale ani nepředstavuje jistotu získání podpory.

Zápisy, změny a výmazy ze seznamu výzkumných organizací budou prováděny v režimu správního řízení a budou bezplatné.

Z vlastního textu navrhovaného nařízení vlády vybíráme například to, že „žadatel v řízení o zápisu do seznamu prokazuje, že vede oddělené účetnictví pro financování, náklady a příjmy hospodářských činností, jsou-li vykonávány a žadatel k nim využívá stejné vstupy, a to dokumenty, ze kterých vyplývá náležité rozdělení financování nákladů a příjmů na hospodářské a nehospodářské činnosti“.

Dále se stanovuje, že „výzkumná organizace zapsaná v seznamu vykazuje příjmy z transferu znalostí a způsob jejich užití za předchozí kalendářní rok na formuláři uvedeném v příloze.“