facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědeckovýzkumný hub LERCO v Ostravě se přiblížil k realizaci

21. 7. 2023
Vědeckovýzkumný hub LERCO v Ostravě se přiblížil k realizaci

Realizace centra LERCO – Life & Environment Research Center Ostrava, tedy jednoho z nejvýznamnějších projektů pro vědecko-výzkumnou infrastrukturu pod vedením Ostravské univerzity, bude stát 1,874 miliardy korun. V současnosti už mu schází poslední rozhodnutí o přidělení dotace. Stavět by se mohlo začít letos na podzim. V centru bude působit devět výzkumných týmů s unikátním mezioborovým zaměřením.

lerco1

Na konci ledna letošního roku univerzita podala projekt do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace, aby tak zajistila financování. Ve vědeckovýzkumném centru LERCO v Ostravě Vítkovicích má pracovat devět výzkumných týmů v oblasti biomedicíny, přírodních vědbehaviorálního zdraví, které mají ambice světové úrovně.

Potkávat se zde budou odborníci z Lékařské, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava i lékaři z praxe z Fakultní nemocnice Ostrava. Propojení s komerčním sektorem zajistí spolupráce s MSIC – Moravskoslezským inovačním centrem.

„V Moravskoslezském kraji se prostřednictvím projektu LERCO budou rozvíjet ohniska excelentního výzkumu s širokým dopadem, jako je zlepšení zdravotní péče obyvatel, rozšíření nabídky vzdělávání o atraktivní studijní obory na trhu práce, zvýšení atraktivnosti regionu pro odborníky v oblasti biomedicínských věd, ale i propojení s komerčním sektorem nebo zvýšení prestiže kraje,“ popisuje Roman Hájek, prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity.

Projekt má za sebou dvě fáze hodnocení. V té první, v letošním červnu, Státní fond životního prostředí doporučil projekt k realizaci s výhradami, které ve středu 19. července 2023 představitelé projektu na jednání Regionální stálé konference obhajovali. Výsledné stanovisko této instituce je rovněž pozitivní, obhájení výhrad bylo plně akceptováno.

LERCO vstupuje do poslední fáze hodnocení, kdy zasedne Výkonný výbor Státního fondu životního prostředí, který vydá finální rozhodnutí o dotaci s ohledem na výsledky předcházejících hodnocení.

Otevření centra LERCO je plánováno na přelom roku 2025 a 2026 a dokončení v plném rozsahu na rok 2027.

 

Zdroj: Ostravská univerzita (12