facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové nařízení o ochranné známce EU

26. 9. 2017
Nové nařízení o ochranné známce EU

Dne 1. října 2017 vstupuje v platnost nařízení o ochranné známce EU, společně s dalšími prováděcími nařízeními. Nový právní rámec přináší důležité změny, například nové kategorie ochranných známek a jejich pravidla.

Dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství (pozměňující nařízení). Na základě tohoto pozměňujícího nařízení došlo mimo jiné ke změně názvu úřadu na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), označení ochranných známek spravovaných úřadem na ochranné známky Evropské unie a systému poplatků za ochranné známky. Další změny se týkají průzkumových řízení, absolutních důvodů, námitek a výmazů, relativních důvodů a odvolání. Přehled změn naleznete zde.

Pozměňující nařízení obsahuje řadu ustanovení, která vstoupí v platnost právě dne 1. října 2017, jelikož bylo třeba je podrobněji upravit v sekundárních právních předpisech.

Cílem reformy právních předpisů je zavést systém, který je efektivnější a jednotnější jako celek a lépe přizpůsobený éře internetu. Reforma právních předpisů zejména usiluje o zjednodušení řízení, zvýšení právní jistoty a také jasné definování všech úkolů úřadu, včetně rámce pro spolupráci a sbližování postupů mezi úřadem EUIPO a úřady duševního vlastnictví v členských státech.

Od 1. října 2017 začne platit řada změn, které lze rozdělit do tří hlavních oblastí (kliknutím na jednotlivé odkazy získáte podrobné informace):

Úřad pro duševní vlastnictví, připravil video, kde se můžete s klíčovými změnami nového režimu seznámit. Ke shlédnutí zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Evropská komise