facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela zákona o střetu zájmů se týká i veřejných vysokých škol

25. 6. 2018
Novela zákona o střetu zájmů se týká i veřejných vysokých škol

Poslanecká sněmovna na konci května schválila novelu zákona o střetu zájmů. Novela přináší nové povinnosti pro veřejné vysoké školy, Akademii věd ČR, Technologickou agenturu ČR a Grantovou agenturu ČR.

Novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 112/2018 a nabyde účinnosti dne 30. 6. 2018.

Dle dosavadního znění zákona mají povinnost vybrané právnické osoby nebo jejich orgány nebo organizační složky zapisovat do registru oznámení, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, údaje o veřejných funkcionářích (§14a). Mezi těmito právnickými osobami byly v současné právní úpravě výslovně uvedeny veřejné výzkumné instituce.

Doslovné znění novely, které tyto povinnosti nově stanovuje veřejným vysokým školám, AV ČR, GA ČRTA ČR, je následujcí:

n) veřejná vysoká škola, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) a c), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,

o) Akademie věd České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,

p) Grantová agentura České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,

q) Technologická agentura České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti.“.

 

Zdroj: Vědavýzkum.cz (AV)