facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V prvním čtení schválena novela "stotřicítky"

23. 2. 2017
V prvním čtení schválena novela "stotřicítky"

Ve středu 22. února 2017 schválila ve večerních hodinách Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve zrychleném režimu novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Již v rámci obecné rozpravy před samotným hlasováním poslanec Pavel Bělobrádek potvrdil, že v případě schválení návrhu poslance Františka Váchy svůj vlastní návrh (sněmovní tisk 983) stáhne. Návrh v rámci diskuse podpořili Anna Putnová, Antoním Seďa, Karel Rais a František Laudát.

Poslanecký návrh Františka Váchy (sněmovní tisk 960) byl po rozpravě jako bod č. 168 55. schůze schválen 115 hlasy ze 120 přihlášených poslanců. Ihned po tomto hlasování vzal svůj poslanecký návrh zpět Pavel Bělobrádek. Stenoprotokol průběhu diskuse si můžete přečíst zde. Text celého usnesení je na webu Poslanecké sněmovny. Návrh zákona dále putuje do Senátu. 

Novela řeší především nejasný výklad způsobilosti některých nákladů na VaV - této problematice jsme se podrobně věnovali v předchozích příspěvcích.